Życzenia z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia zespołu Ad Rem

Życzenia z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia zespołu Ad Rem

Z ogromną radością składam Zespołowi Ad Rem z Dąbrowy Białostockie serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia. Miniony czas działalności artystycznej to wspaniała historia wypełniona licznymi sukcesami i wieloma koncertami. Dziś trudno wyobrazić sobie większość obchodzonych w Dąbrowie Białostckiej, Powiecie Sokólskim ale świąt bez Państwa udziału. Wdzięczni jesteśmy także za godne reprezentowanie Miasta poza granicami tej miejscowości. Pragnę podziękować wszystkim członkom Zespołu Pieśni Ad Rem za niezwykłe zaangażowanie, życzliwość i stałą obecność w życiu kulturalnym i społecznym naszej Gminy. A do jubileuszowych gratulacji dołączam życzenia wielu dalszych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności osobistej wszystkich, którzy na te sukcesy pracują.

Poseł na Sejm RP

Mieczysław Kazimierz Baszko