Zwracam się prośbą o przekazanie środków na infrastrukturę drogową i utworzenie programu dla powiatów i gmin przy granicy.

Zwracam się prośbą o przekazanie środków na infrastrukturę drogową i utworzenie programu dla powiatów i gmin przy granicy.

Panie Premierze, zwracam się do Pana z prośbą o przekazanie środków na infrastrukturę drogową i utworzenie programu dla powiatów przy granicy. Ciężki sprzęt wojskowy niszczy tam nawierzchnie drogowe, teraz jeszcze wjeżdżają inne sprzęty potrzebne do budowy muru. Będziemy mieli szczelną granicę i dziurawe drogi, jeśli zaraz nie pochylimy się nad problemem. Byłem tam teraz  i na własne oczy widziałem w jak fatalnym stanie są drogi, jak bardzo zniszczyły się przez te kilka miesięcy. 

Nie możemy tych gmin, często z bardzo niskimi budżetami, zostawić samych z tym, dla ludzi najważniejsze są drogi. Proszę również o pomoc ministra Andrzeja Adamczyka o jak najszybsze podjęcie rozmów. Ja ze swojej strony służę pomocą, ponieważ jako jedyny  w sejmie jestem z terenów przygranicznych i mam najszerszą wiedze o potrzebach drogowych tamtych gmin. Już teraz dziękuje zarówno Panu Premierowi i Panu Ministrowi, wierząc, że natychmiast przystąpimy do rozmów.