XlX Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia Ludowe Sportowe

XlX Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia Ludowe Sportowe

Serdecznie dziękuję za obdarzenie mnie przez Państwa zaufaniem i wybór na Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Głów­nej Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.

Bardzo dziękuję za wsparcie, za ciekawe rozmowy, za spotkania, za uśmiechy, za życzliwość, za drobne przyjazne gesty sympatii.

Bez tego byłoby mi na pewno trudniej działać na rzecz Polski!

Ale wiem, że jesteście Państwo ze mną i to wsparcie daje mi siły do dalszej pracy.

Dziękuję i do zobaczenia wkrótce!