Wybraliśmy Europę

Wybraliśmy Europę

Pięknie uczciliśmy piętnastą rocznicę członkostwa w Unii Europejskiej. Rekordowa frekwencja udowodniła wszystkim, zarówno krajowym oponentom, jak i zagranicznym obserwatorom, że jesteśmy świadomymi Europejczykami i prawdziwymi patriotami.

Polska chce być członkiem Unii, chce mieć głos w dyskusji o jej przyszłości, kształcie i politycznym kierunku. Polska jest dojrzałym, samodzielnym partnerem.
Z drugiej strony Europa potrzebuje Polski. Potrzebuje kraju, który swoją bogatą historią walk o niepodległość zbudował swoją silną tożsamość. Kraju, który wielokrotnie udowodnił, że ma ugruntowane fundamenty oparte na wartościach chrześcijańskich, który troszczy się o swoich obywateli, strzeże ich tradycji, zwyczajów i praw. Hasło wyborcze Zjednoczonej Europy brzmi: „Więcej Polski w Europie”. To hasło, to swoista zapowiedź miejsca Rzeczpospolitej w Europie. Będziemy starać się, aby nasz kraj umacniał swoją pozycję, aby był przykładem niezłomności, dyscypliny i decyzyjności.

Polska i Europa to nierozerwalny duet, potrzebują się wzajemnie i uzupełniają. W dobie brexitu polityka Unii Europejskiej wydaje się ewoluować,  wręcz musi się zmienić. Europejczycy zdają sobie sprawę z tego, że obecny kształt Unii jest nietrwały. Mamy nadzieję, że Unia Europejska przetrwa zawieruchy, które nią targają. Chcemy wierzyć we wspólnotę, którą łączy ekonomia, gospodarka, handel, wspólne instytucje, urzędy, ale również wartości, zamiary, plany i marzenia o wielkim i trwałym sojuszu.

Unia Europejska to również poczucie bezpieczeństwa, wspólna polityka obronna,  potrzebne dobre praktyki, długofalowo wspólna waluta. Jednym słowem Unia to różne państwa, różne potrzeby, ale również problemy i cele. Nie łatwo sprostać często sprzecznym założeniom i pragnieniom poszczególnych państw. Dlatego tak ważne jest, aby biało-czerwona drużyna godnie reprezentowała nasz kraj. Europosłami zostali najlepiej przygotowani reprezentanci naszych interesów, którzy będą dbać, aby Polska pozostała ważnym, liczącym się i potrzebnym partnerem w Europie.

Cieszmy się zwycięstwem, pokażmy, że wszyscy jesteśmy  Europejczykami, nie tylko w czasie wyborów, ale, że pozostając wiernymi swoim ideałom możemy być dumnymi obywatelami Unii Europejskiej. W pełni na to zasługujemy.