Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłosił nabór do kolejnej edycji programu Mały Strażak.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłosił nabór do kolejnej edycji programu Mały Strażak.

❗UWAGA❗

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku  ogłosił nabór do kolejnej edycji programu Mały Strażak.

– Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

– Dofinansowanie może zostać przyznane na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń

– Wysokość: do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, maksymalnie 25 000 zł

Nabór wniosków odbywać się będzie od 28.04.2021 r. do 28.05.2021 r. do godziny 15:30

Zapraszam do składania wniosków! Szczegóły w linku poniżej:✍️

Szczegóły ⬇️http://wfosigw.bialystok.pl/przeciwdzialanie-i-likwidacja-zagrozen-srodowiska-lz.htm?fbclid=IwAR24aW4vpEy0zSQ91l_S_DE5ZH1-me-Vw9KjKt1PGwQfNKad_SoBL2NyOPQ