Wasz głos, który nam przekazujecie jest bardzo ważny”. Spotkanie z wicepremierem w Suchowoli.

Trzeba pilnować rządu, trzeba pilnować posłów, trzeba pilnować dyrektorów i na pewno jakieś środki na drogi dla powiatu sokólskiego się znajdą – mówił wczoraj na spotkaniu w Suchowoli wicepremier Jarosław Gowin.

Samorządowcy i mieszkańcy uczestniczący w spotkaniu poruszali tematy związane m.in. z drogami, rewitalizacją czy pozyskiwaniem środków zewnętrznych na lokalne inwestycje.

Staramy się o wypracowanie pewnych rozwiązań doskonałych dla państwa polskiego. Zachęcam, abyście na ten rozmawiali z panem posłem i w takich pracach w miarę swoich możliwości brali udział – mówił Stanisław Derehajło, sekretarz generalny Porozumienia, partii kierowanej przez Jarosława Gowina, współtworzącej obóz Zjednoczonej Prawicy. – Ważne jest, abyście podawali swoje tematy i pomysły, które my później będziemy na prezydium rozważać i które dalej będą forsowane w rządzie. Dlatego wasz głos, który nam przekazujecie jest bardzo ważny – dodał.

W spotkaniu brali udział samorządowcy, m.in. burmistrz Suchowoli Michał Matyskiel, zastępca burmistrza Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz, wójt Nowego Dworu Andrzej Humienny, zastępca burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk, przewodniczący Rady Miejskiej w Suchowoli Jan Kotuk oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Stanisław Grajewski.

Na spotkaniu z wicepremierem obecna była także rodzina bł. Ks Jerzego Popiełuszki.

https://isokolka.eu/suchowola/23921-wasz-glos-ktory-nam-przekazujecie-jest-bardzo-wazny-spotkanie-z-wicepremierem-w-suchowoli-wideo