Ustawa dotycząca obniżenia składek ZUS – nikt nie był przeciw.

Ponad 173 tys. jednoosobowych firm wreszcie doczekało się długo oczekiwanych zmian wprawie obniżających składki na ubezpieczenia społeczne.
Ustawa została przegłosowana w Sejmie jednogłośnie.W Sejmie nie było sprzeciwu wobec ustawy wprowadzającej tzw. mały ZUS dla jednoosobowych firm.
Skorzystają z niego przedsiębiorcy, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 5250 zł.
Źródło: money.pl

 


 

 

Odsyłam Państwa do sprawozdania komisji nadzwyczajnej:
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/8C46922DBE48EB0AC12582CD004F4CE8/%24File/2747.pdf