Tylko teraz masz realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

Tylko teraz masz realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

Ile razy zastanawialiście się czy Wasze dziecko całe i zdrowe dotarło do szkoły? Jak często, stojąc przy ruchliwej drodze, zastanawialiście się dlaczego nie ma w tym miejscu przejścia? Ile razy baliście się w nocy wejść na pasy, ze strachu o to, czy zostaniecie w porę zauważeni przez nadjeżdżające samochody? Te wszystkie problemy wreszcie mogą być rozwiązane, potrzebna jest tylko Wasza reakcja. Możecie dołożyć swoją cegiełkę do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów w Waszej okolicy. 

Na podlaskich drogach jest wciąż mnóstwo niebezpiecznych miejsc, w których brakuje przejść dla pieszych, lub nie są odpowiednio oznaczone, w taki sposób, by były bezpieczne. Są miejsca, które niestety stały się czarnymi punktami, naznaczonymi krwią ofiar. Zabiegałem bardzo długo o środki na przebudowę takich przejść, poprawę bezpieczeństwa już istniejących i na budowę nowych. Praca popłaca, pieniądze się znalazły. 

Na dofinansowanie zadań w tym zakresie przeznaczono blisko 525 mln zł w skali kraju, w województwie podlaskim – ponad 38 mln zł. Zadania, na które samorządy mogą ubiegać się o wsparcie, dotyczą kolizyjnych:

  • przejść dla pieszych na skrzyżowaniach,
  • przejść dla pieszych na odcinkach dróg pomiędzy skrzyżowaniami,
  • przejazdów dla rowerzystów połączonych z lub zlokalizowanych bezpośrednio przy przejściach dla pieszych.

Każdy z Państwa może mieć wpływ na wykorzystanie tych środków. Zapotrzebowanie na zgłaszajcie do wójtów i burmistrzów swoich gmin na piśmie, możecie wnioski opatrzyć podpisami mieszkańców, sąsiadów. To podniesie rangę Waszej prośby. 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu i wnioski do pobrania znajdują się tu: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/rusza-nabor-wnioskow-na-inwestycje-zwiekszajace-bezpieczenstwo-pieszych?fbclid=IwAR3n2_NIBVIO52yAlv7N31ewIuPMnlOX21lhgW4EHUi1diqTHK1dzmJgbLU