„System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych” realizowanego w ramach projektu „Podnosimy kompetencje”.

Szanowni Państwo!

Mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym dwudniowym szkoleniu pt. „System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych” realizowanego w ramach projektu „Podnosimy kompetencje”.

Obecnie, w każdej dziedzinie życia informacja odgrywa niezwykle ważną rolę w podejmowaniu optymalnych decyzji. Rozwój technologii pozwala na coraz dokładniejsze jej opisanie i odniesienie do konkretnego miejsca na powierzchni ziemi dzięki odpowiednim narzędziom (GPS – system nawigacji satelitarnej). Każdy, przynajmniej raz, w życiu zetknął się z jakimkolwiek systemem informacji przestrzennej, chociażby szukając adresu na Google Maps czy też przeglądając prognozę pogody w serwisie pogodowym.

Celem szkolenia jest przybliżenie i zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami związanymi z informacją przestrzenną. Prezentowana wiedza zostanie poparta rzeczywistymi i ogólnodostępnymi przykładami serwisów internetowych prezentujących konkretne dane przestrzenne. W ramach prezentowanych przykładów wskazane zostanie rozwiązanie Open Street Map. Ponadto uczestnicy poznają podstawowe zasady tworzenia tego typu informacji w ogólnodostępnych i darmowych systemach informatycznych. Ten etap szkolenia obejmować będzie cały proces tworzenia interaktywnych map cyfrowych, od przygotowania danych, po ich publikację z wykorzystaniem Internetu. Jednym z ciekawszych elementów szkolenia będą ćwiczenia terenowe z wykorzystaniem nowoczesnych metod pozyskiwania danych przestrzennych, w ramach których uczestnicy poznają i przetestują możliwości wykorzystania w tym celu dronów.

Szkolenie zakończone będzie egzaminem, po zdaniu którego, uczestnicy otrzymają międzynarodowy certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych terenowych.

Szkolenie skierowane jest do osób w wieku 25 lat i więcej, które spełniają łącznie wszystkie niżej wymienione kryteria: Wykształcenie co najwyżej średnie oraz wiek do 55 roku życia; Wiek powyżej 55 roku życia (może być każde wykształcenie); Zamieszkują, uczą się bądź pracują na terenie powiatu sokólskiego lub białostockiego; Nie prowadzą działalności gospodarczej.

Zachęcam Państwa do udziału w szkoleniu gdyż jest to szansa dla naszego regionu, aby rozwijać i umacniać podlaską markę musimy konkurować na światowych rynkach, a będzie to możliwe dzięki lepszym metodom produkcji i zwiększaniu wydajności. Chciałbym również aby praca rolników była łatwiejsza. Nabyta wiedza w tworzenia interaktywnych map cyfrowych oraz w obsłudze dronów zostanie wykorzystana w monitorowaniu plonów co pozwoli
na szybszą reakcję w sytuacjach kryzysowych.

Szczegółowych informacji mogą Państwo uzyskać pod nr tel. 515  967 831 lub za pośrednictwem adresu email: podlaskiedrony@gmail.com. Informacje i termin szkolenia zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników. (wymagana 20)