Spór Polski i Czech o Turów

Spór Polski i Czech o Turów

a). WEDŁUG MNIE POLSKI RZĄD NIE POWINIEN PODEJMOWAĆ ŻADNYCH DZIAŁAŃ, KTÓRE MOGŁYBY GODZIĆ W BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI. Żadne decyzje Trybunału Sprawiedliwości UE nie mogą naruszać obszarów związanych z podstawowym bezpieczeństwem krajów członkowskich. Bezpieczeństwo energetyczne należy właśnie do tego obszaru.

b) DECYZJA TSUE JEST BEZPRECEDENSOWA I SPRZECZNA Z PODSTAWOWYMI ZASADAMI FUNKCJONOWANIA UE. PODJĘTE DZIAŁANIA SĄ NIEPROPORCJONALNE. Decydowanie w ramach tzw. środków tymczasowych o natychmiastowym zamknięciu niezwykle skomplikowanego mechanizmu energetycznego jest w istocie próbą rozstrzygnięcia sporu.

c) Z KOPALNIĄ TURÓW JEST POWIĄZANE NAWET 4-7% PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ POLSKI. OD JEJ STABILNEGO DZIAŁANIA ZALEŻY MOŻLIWOŚĆ FUNKCJONOWANIA POLSKICH DOMÓW, SZKÓŁ, SZPITALI I PRZEDSIĘBIORSTW. Jej stabilne działanie ma wpływ na bezpieczeństwo, zdrowie i życie milionów obywateli Polski. Zależy od niej normalne życie obywateli naszego kraju.