Słów kilka na temat sytuacji Polsko – Białoruskiej

Słów kilka na temat sytuacji Polsko – Białoruskiej

CHCIAŁBYM WYRAZIĆ SIĘ JASNO:

  • TO NIE JEST KRYZYS MIGRACYJNY. TO KRYZYS POLITYCZNY, WYWOŁANY W CELU DESTABILIZACJI UNII EUROPEJSKIEJ. ŁUKASZENKA ATAKUJE POLSKĄ GRANICĘ W SPOSÓB ZORGANIZOWANY. BIAŁORUSKIE WŁADZE ORGANIZUJĄ MIĘDZYNARODOWY HANDEL LUDŹMI.
  • SYTUACJA GEOPOLITYCZNA JEST POWAŻNA I WYMAGA LICZNYCH ZABIEGÓW DYPLOMATYCZNYCH. PMM W KOLEJNYCH EUROPEJSKICH KRAJACH ROZMAWIAŁ O KRYZYSIE WYWOŁANYM PRZEZ ŁUKASZENKĘ.
  • NIE MA DZIŚ WAŻNIEJSZEGO TEMATU NIŻ BEZPIECZEŃSTWO RZECZYPOSPOLITEJ I CAŁEJ EUROPY! BRONIĄC WSCHODNIEJ GRANICY POLSKI BRONIMY UNII EUROPEJSKIEJ. Pracujemy nad bezpieczeństwem Polski i całej Europy.#WeDefendEurope
  • POLSKIE SŁUŻBY POSTĘPUJĄ WOBEC MIGRANTÓW ZGODNIE Z PRAWEM I ZASADAMI MORALNYMI. Cudzoziemcy, którzy próbują przekroczyć granicę przebywają na terytorium Białorusi legalnie. To na władzach białoruskich spoczywa odpowiedzialność za ich sytuację.