RZĄDOWA TARCZA ANTYINFLACYJNA – Najczęstsze pytania i odpowiedzi!

RZĄDOWA TARCZA ANTYINFLACYJNA – Najczęstsze pytania i odpowiedzi!

 • Inflacja to problem globalny – mierzą się z nią wielkie gospodarki Niemiec, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych. Jest to cena wychodzenia z największego od II wojny kryzysu wywołanego pandemią. Na szczęście nie płacimy za tą sytuację gigantycznym bezrobociem i zahamowaniem wzrostu gospodarczego. Szybko wracamy do stanu sprzed epidemii i poradzimy sobie również z inflacją.
 • Przyspieszenie wzrostu cen wynika ze światowych trendów – rosnących cen surowców oraz żywności, energii, a także zaburzeń w łańcuchach dostaw i rosnących cen transportu towarów. Najsilniejszy wzrost cen energii odnotowano na Litwie (8,2 proc.), Łotwie (7,4 proc.) i Estonii (6 proc.)1.
 • Wzrost inflacji to nie tylko efekt pandemii. Jest też konsekwencją budowy gazociągu Nord Stream 2 i manipulacji cenowych Gazpromu – to narzędzie szantażu energetycznego w rękach Rosji. Wzrost cen gazu przekłada się na wzrost cen nawozów i żywności.
 • Na uwadze musimy też mieć konsekwencje polityki klimatycznej Unii Europejskiej – ceny uprawnień do emisji CO2 przekroczyły już 70 euro za tonę. Będziemy podnosić tę kwestię na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej. Chcemy wprowadzenia instrumentów uniemożliwiających spekulacje cenowe, które są jedną z przyczyn wzrostów cen gazu.
 • Pandemia koronawirusa spowodowała, że musieliśmy się mierzyć z kryzysem niespotykanym od zakończenia II Wojny Światowej. Przed rządami wszystkich państw pojawiło się kluczowe pytanie – czy pozwolić na upadek firm, likwidowanie miejsc pracy i niekontrolowany wzrost bezrobocia, czy wspierać przedsiębiorców w walce ze skutkami kryzysu.
 • Nasz rząd stał twardo na stanowisku, że nie możemy pozwolić na powrót wysokiego bezrobocia, które trawiło polskie społeczeństwo od początku lat 90. Dlatego błyskawicznie uruchomiliśmy pomoc w ramach Tarcz Antykryzysowych
  i Tarczy Finansowej – do polskich przedsiębiorców popłynęło w sumie ponad 200 mld zł. W ten sposób uratowaliśmy tysiące firm przed bankructwem, a kilka milionów Polaków przed bezrobociem.
 • Chcemy, aby Polacy możliwie jak najmniej odczuli skutki inflacji. Wprowadzamy pakiet rozwiązań, które będą wspierały gospodarstwa domowe o niskich i średnich dochodach. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zawsze staje po stronie obywateli, dlatego proponujemy Rządową Tarczę Antyinflacyjną. To pakiet obniżający podatki!
 • Łączna wartość Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej – do 10 mld zł oszczędności !
 • 30 listopada 2021 r. Rada Ministrów przyjęła nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Przyjęte przepisy realizują część zapowiedzi Premiera Mateusza Morawieckiego przedstawionych w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej.
 • Jest to pierwsza seria działań, która powinna zamortyzować uderzenie inflacyjne. Nie wykluczamy, że w przyszłości, w kolejnych kwartałach, pokażemy kolejne propozycje.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi- Q&A

 • Q: Pakiet antyinflacyjny – wg rządu – ma przynieść rodzinom ulgę od kilkudziesięciu do nawet 100 zł miesięcznie. Ale obniżki podatków mogą zostać „zjedzone” przez zapowiadane na przyszły rok przez koncerny energetyczne podwyżki cen prądu i gazu.
 • Rządowa Tarcza Antyinflacyjna ma ograniczyć inflację w momencie szczytu, czyli na początku przyszłego roku.
 • Dzięki temu zmniejsza ona ryzyko odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych2 oraz ryzyko wystąpienia spirali płacowo-cenowej.
 • Zmniejszy też społeczne koszty wyższej inflacji, z która którą zmaga się, w okresie popandemicznego odbicia, wiele krajów świata.
 • Q: Dopłaty w formie dodatku nie obejmą wszystkich potrzebujących wsparcia.
 • Kryterium dochodowe gospodarstw domowych, pozwoli na objęcie pomocą finansową większej grupy osób:
  • Dopłata 400 zł w skali roku skierowana do gospodarstw domowych jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie.
  • Dopłata 600 zł w skali roku skierowana do gospodarstw domowych 2-3 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.
  • Dopłata 850 zł w skali roku skierowana do gospodarstw domowych 4-5 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.
  • Dopłata 1150 zł w skali roku skierowana do gospodarstw domowych
   6. osobowych i więcej
   o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.
  • Q:Obniżka stawki podatku akcyzowego od energii elektrycznej zagrozi budżetowi Polski.
 • Będzie to duża pomoc dla wielu gospodarstw domowych, która nie zagrozi budżetowi Polski. Sytuacja finansów publicznych jest stabilna. Na bieżąco analizujemy sytuację.
 • Q:Dlaczego obniżka akcyzy na wszystkie paliwa płynne będzie wprowadzona tylko do 20 maja 2022 r.? W czerwcu może okazać się, że paliwo będzie po 8 zł za litr.
 • Chcemy ograniczyć dynamikę rosnących cen paliw, dlatego obniżymy akcyzę na wszystkie paliwa płynne na trzy miesiące. W trakcie tych miesięcy będziemy stale monitorować sytuacje na rynku paliw.
 • Q: Czy ograniczanie wydatków w związku z inflacją może oznaczać ograniczenie dostępu do programów socjalnych np. 500+?
 • Nie, nie będziemy ograniczać programów, które już uruchomiliśmy, dot. to również programów socjalnych jak np. 500+. Od lat prowadzimy odpowiedzialną politykę w zakresie finansów publicznych, dlatego nasza sytuacja jest dużo lepsza niż wielu państw zachodniej Europy.
 • Q: Jaki wpływ Rządowa Tarcza Antyinflacyjna będzie miała na ceny artykułów spożywczych, które ostatnio sporo podrożały?
 • Aby ograniczyć dynamikę rosnących cen, obniżymy akcyzę na wszystkie paliwa płynne. Od 20 grudnia 2021 r. do 20 maja 2022 r. wysokość akcyzy zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej. Dzięki temu spadną koszty transportu,
  a konsekwencją tego będą niższe ceny produktów spożywczych na półkach sklepowych.
 • Q: Czy Rządowa Tarcza Antyinflacyjna zahamuje rosnące koszty transportów miejskich?
 • Dzięki Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej ograniczymy dynamikę rosnących cen paliw. Od 20 grudnia 2021 r. do 20 maja 2022 r. wysokość akcyzy zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej. W ten sposób zahamujemy rosnące koszty transportu miejskiego.
 • Q: Przez inflację zwiększyły się opłaty za wywóz śmieci.
 • Rozwój gospodarczy wiąże się z większą konsumpcją i wytwarzaniem odpadów, które należy zagospodarować. Gminy mają szereg możliwości, aby system wywozu śmieci uelastycznić, dopasować do rzeczywistych potrzeb mieszkańców. Wprowadzamy takie rozwiązania prawne, które odpowiadając na postulaty samorządów, tak aby rynek gospodarki odpadami był jak najbardziej stabilny.
 • Q: Główny Urząd Statystyczny i tak przewiduje, że inflacja jeszcze przyśpieszy.
 • Polska i świat zmaga się z inflacją, która rośnie w wielu państwach – jest to problem globalny – mierzą się z nim wielkie gospodarki Niemiec, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych. Jest to cena wychodzenia z największego od II wojny kryzysu wywołanego pandemią. Na szczęście nie płacimy za tą sytuację gigantycznym bezrobociem i zahamowaniem wzrostu. Szybko wracamy do stanu sprzed epidemii i poradzimy sobie również z inflacją.
 • Przyspieszenie wzrostu cen ma charakter globalnyi wynika głównie ze światowych trendów – rosnących cen surowców oraz żywności, energii, a także zaburzeń w łańcuchach dostaw i rosnących cen transportu towarów. Dzięki Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej ograniczymy negatywne skutki inflacji, odczuwalne dla Polaków.
 • Q:Inflacja zżera wszystkie programy socjalne jak np. 500+, które w tej sytuacji nic już nie znaczy.
 • Inflacja nie pochłonęła znacznej części świadczenia, które wciąż stanowi znaczące wsparcie dla beneficjentów programu. Prowadzona przez Rząd polityka odpowiedzialnego rozwoju obok szeregu działań na rzecz silnej gospodarki zakłada równolegle istnienie silnej, aktywnej, kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej.
 • Skumulowany wzrost cen między kwietniem 2016 roku, a październikiem 2021 roku wyniósł 17,9 proc. Wartość realna 500 zł po skorygowaniu o skumulowaną inflację wynosi 423,69 zł. Biorąc pod uwagę, że od wprowadzenia programu Rodzina 500+ minęło już 67 miesięcy można stwierdzić, że nie jest to duży spadek realnej wartości świadczenia.
 • Działający od 2016 r. program „Rodzina 500+” to jeden z flagowych programów rządu, który stanowi fundament wsparcia polskich rodzin. Jest dowodem troski rządu o polskie rodziny. Stanowi największy transfer pieniędzy do rodzin od 1989 r. To nawet 6 000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka, do ukończenia 18 roku życia.
 • Q: Dlaczego Rządowa Tarcza Antyinflacyjna została wprowadzona tak późno?
 • Podstawowe instrumenty działania ma w swoim ręku Narodowy Bank Polski, który też najlepiej zna ryzyka. Dlatego polegamy na naszym banku centralnym i Radzie Polityki Pieniężnej. To jest ich prerogatywa.
 • Narodowy Bank Polski oraz Rada Polityki Pieniężnej są instytucjami, które posiadają odpowiednie instrumenty do przeciwdziałania inflacji – są to instytucje, które cieszą się pełną niezależnością. W środę (03.11.2021 r.) Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o podniesieniu stóp procentowych.
 • Dzięki rozwiązaniom zawartym w Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, polepszy się sytuacja gospodarstw domowych, chcemy żeby sytuacja związana z inflacją była jak najmniej odczuwalna dla Polaków.
 • Q:Czy wynagrodzenia faktycznie rosną szybciej niż inflacja?
 • W październiku br.  przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 pracowników było o 8,4 proc. wyższe  niż w analogicznym okresie 2020 r. i o 1,3 proc. wyższe  niż we wrześniu br.3
 • Powyższe dane wskazują, że wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wciąż rosną szybciej niż inflacja CPI.
 • Sektor przedsiębiorstw, dla którego Główny Urząd Statystyczny monitoruje dane z częstotliwością miesięczną, to tylko cześć gospodarki. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej, gdzie Główny Urząd Statystyczny monitoruje dane z częstotliwością kwartalną, wzrosło w Polsce w pierwszym półroczu o 8,0 proc. r/r.
 • W tym samym czasie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się średnio  
  o 7,8 proc.
 • Q:To będą najdroższe święta od wielu lat. Świąteczne stoły Polaków będą wyjątkowe skromne.
 • Wzrost cen żywności w ujęciu rocznym (5,0 proc. w październiku br.) jest niższy niż całego koszyka (6,8 proc. w październiku br.) i przeciętnego wynagrodzenia. W ujęciu realnym przeciętnego Polaka wciąż stać na większe zakupy niż w ubiegłym roku. Trzeba również pamiętać, że ceny konsumpcyjne rosną dynamicznie nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Jest to w głównej mierze spowodowane szybko rosnącymi cenami surowców i energii, które znacząco podnoszą koszty prowadzenia działalności i w efekcie podwyższają ceny towarów trafiających do konsumentów. Wzrost cen żywności to także trend światowy.

W tym samym okresie inflacja CPI wyniosła 6,8 proc. w ujęciu r/r i 1,1 proc. w ujęciu m/m.