Ruszył nabór do programu „Certyfikat dla małych księgarni”

Ruszył nabór do programu „Certyfikat dla małych księgarni”

Wsparcie finansowe zadania obejmuje kwotę do 30 tys. zł, przy czym wkład własny nie jest wymagany.

Nabór potrwa do 17 września. Celem nowego programu jest wsparcie małych niezależnych księgarni, które są nie tylko kluczowym elementem rynku książki, ale także odgrywają rolę kulturotwórczą.

O wsparcie finansowe mogą starać się podmioty prowadzące małe księgarnie, które rozumiane są jako sklepy stacjonarne zajmujące się sprzedażą detaliczną książek. Co najmniej 50% przychodów takich placówek musi pochodzić ze sprzedaży książek.

Ponadto wymagane jest prowadzenie działalności poza krajowymi i międzynarodowymi sieciami handlowymi. Oferta kształtowana jest samodzielnie przez księgarza i obejmuje produkcję wydawniczą wielu oficyn. Liczba filii księgarni nie może być też większa niż 2.

Certyfikat dla księgarni jest przyznawany na dwa lata, ale wsparcie finansowe jest udzielone tylko w pierwszym roku. Drugi rok służy ocenie, czy środki, które otrzymała księgarnia, przyniosły oczekiwany efekt według określonych standardów.

W ramach programu można ubiegać się o wsparcie przeznaczone na zadanie obejmujące takie kategorie wydatków jak:

-koszty konsultingu i promocji księgarni;

-koszty stałe utrzymania lokalu księgarni;

-zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.

? O programie „Certyfikat dla małych księgarni”

Celem programu jest wsparcie małych niezależnych księgarni, które są nie tylko kluczowym elementem rynku książki, ale także odgrywają rolę kulturotwórczą i uzupełniają biblioteki w zapewnianiu dostępu do kultury literackiej. Program ma również stanowić pomoc w obecnej sytuacji epidemicznej.

Cele strategiczne programu obejmują:

-zahamowanie obserwowanego od wielu lat spadku liczby małych księgarni;

-zwiększenie roli małych księgarni w realizacji działań promujących czytelnictwo;

wsparcie małych księgarni jako instytucji promujących kulturę wśród lokalnych społeczności;

-zapewnienie małym księgarniom możliwości lepszej promocji oraz wsparcia ich bieżącej działalności;

-promocję twórczości polskich autorów;

-zapewnienie większej biblioróżnorodności oferty małych księgarni;

-pomoc wydawcom i autorom specjalizującym się w tematyce regionalnej.

? Przyjęcie założeń do programu poprzedziły badania oraz konsultacje ze środowiskiem księgarskim, aby wskazać realne potrzeby i możliwości samych księgarń, a także określić, na jakie cele należy w pierwszej kolejności przeznaczyć pomoc finansową. Finalny kształt regulaminu programu trafił również do konsultacji z przedstawicielami środowiska księgarskiego.

Szczegółowe informacje o programie, w tym formularz wniosku znajdują się na stronie Instytutu Książki.