Rusza nabór wniosków o przyznanie za 2022 rok

Rusza nabór wniosków o przyznanie za 2022 rok

Zmiany!!!!!

Rusza nabór wniosków o przyznanie za 2022 rok:

-) płatności bezpośrednich

-) płatności w ramach PROW 2014-2020

( Rolnictwo ekologiczne, Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz premie w ramach działania zalesieniowego).

W przypadku płatności bezpośrednich najważniejszą zmianą jest rozszerzenie katalogu dostępnych instrumentów wsparcia o Uzupełniającą Płatność Podstawową.

Podstawowy termin naboru wniosków upływa 16 maja 2022 r.

Więcej informacji :
https://bit.ly/37u8VX0