Ratyfikacja ustawy o zasobach własnych

Ratyfikacja ustawy o zasobach własnych

Czy ratyfikacja decyzji o zasobach własnych dotyczy wyłącznie środków z Krajowego Planu Odbudowy i instrumentów europejskiego Funduszu Odbudowy?

  • Nie, to fake news rozpowszechniany przez polityków opozycji. Dotyczy budżetu UE oraz Krajowego Planu Obudowy. To aż 770 mld zł, które wynegocjował rząd Zjednoczonej Prawicy

 Czy ratyfikacja ustawy o zasobach własnych przenosi jakiekolwiek kompetencje państwa na Unię Europejską?

  • Ratyfikacja ustawy o zasobach własnych nie przenosi żadnych dodatkowych kompetencji na Unię Europejską. Decyzja nie wpływa na kompetencje państw członkowskich (w tym Polski), dotyczące nakładania podatków, zaciągania czy poręczania zobowiązań.

Czy decyzja o zasobach własnych określa sposób, w jaki mamy wydawać środki z Unii Europejskiej? Czy odnosi się do kwestii praworządności?

  • Nie. W decyzji brak jest jakichkolwiek zapisów dot. warunkowości. W żaden sposób nie odnosi się ona do tego, jak będą wydawane środki unijne.

 Czy decyzja o zasobach własnych zakłada solidarną odpowiedzialność państw członkowskich za długi innych krajów?

  • Decyzja o zasobach własnych nie zakłada solidarnej odpowiedzialności państw za długi innych unijnych krajów. Nie ma także mowy o uwspólnotowieniu długów państw.
  • Odpowiedzialność finansowa każdego państwa, w ramach decyzji o zasobach własnych, jest indywidualna i ściśle określona wielkością gospodarki.

Co się stanie, gdy inne państwa członkowskie nie będą terminowo płaciły swoich zobowiązań wobec Unii Europejskiej?

  • W historii Unii Europejskiej nigdy taka sytuacja nie miała miejsca – dotychczas nie zdarzyło się, aby państwo członkowskie nie spłaciło pożyczki gwarantowanej przez Unii Europejską lub nie odprowadziło składki do unijnego budżetu. Taka sytuacja jest bardzo mało prawdopodobna. W umowie nie ma mowy o uwspólnotowieniu długu. To interpretacje, które nie znajdują uzasadnienia.