Projekt ustawy- o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

W  piątek 15.06.2018 r w Sejmie został wniesiony projekt ustawy- o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy został  upoważniony pana poseł Krzysztof Kubow.