Pracowity czas w Sejmie trwa

Pracowity czas w Sejmie trwa

Pracowity czas w Sejmie trwa. Zachęcam Państwa do zapoznania się z rządowymi projektami różnych aktów prawnych, których numery druków znajdziecie poniżej. Zapraszam też do dyskusji o nich, bo to Wasze zdanie jest dla mnie najważniejsze. 

W ostatnich dniach omawialiśmy projekt uchwały upamiętniającej 50. rocznicę rozpoczęcia odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie.

Dyskutowaliśmy na Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Na Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii debatowaliśmy o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności, ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Na Komisji Gospodarki i Rozwoju rozmawialiśmy o pilnym rządowym projekcie ustawy o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. (druki nr 1533 i 1552). Toczą się debaty Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1507 i 1546). Są też sprawy typu uchwała w sprawie upamiętnienia świętego Maksymiliana Kolbe w 80. rocznicę śmierci. I wreszcie, działania Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Tym razem podejmowaliśmy decyzję w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Przemysława Krycha reprezentowanego przez adwokatów Karinę Aust-Niewiadomską oraz Krzysztofa Sajchtę z dnia 3 stycznia 2019 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Marty Golbik. 

Za nami trzy pierwsze czytania:

–  poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1510);

– rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1530)

–  rządowego projektu ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład (druk nr 1531) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół.

A to tylko wierzchołek góry tego, co na co dzień dzieje się w Sejmie. Tu nie ma 8- godzinnego dnia pracy. Służymy tyle, ile trzeba. Często bez odpoczynku.