Posiedzenie Polsko -Białoruskiej Grupy Parlementarnej

Podczas posiedzenia omówiono relacje gospodarcze, które bezpośrednio wpływają na kształtowanie wzrostu gospodarczego w Polsce ale także na Białorusi. Odnotowano pozytywne zjawisko współdziałania polskich i białoruskich specjalistów w celu poprawy pozycji Białorusi w rekomendacjach OECD -przejście Białorusi  z 7 pozycji na 6 pozycję co skutkuje  przeciętnie o 2 punkty procentowe tańszymi kosztami ubezpieczeń kredytów eksportowych. Podniesiono problem w polsko -białoruskiej przestrzeni ekonomicznej który powstał w wyniku likwidacji Wydziałów Promocji Handlu Inwestycji przy Ambasadach RP w tą przestrzeń powołano Polską Agencję Inwestycji i Handlu przy Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. W spotkaniu uczestniczyli :Łukasz Porażyński -dyrektor Dep. Handlu i Współpracy Międzynarodowej,  Anna Sawiak -naczelnik w/w Dep.,  Bogusława Rudecka -Polska Agencja Inwestycji i Handlu.  Spotkanie prowadził Mieczysław Baszko  wspólnie z Adamem Andruszkiewiczem posłowie na Sejm RP (współprzewodniczący ). Wynikiem spotkania będzie wyjazd grupy na Białoruś w m-cu czerwcu.