Ponad 240 mln zł dla gmin uzdrowiskowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych!

Ponad 240 mln zł dla gmin uzdrowiskowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych!

W czwartej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład, o bezzwrotne wsparcie, mogły ubiegać się polskie uzdrowiska. Postanowiliśmy wesprzeć gminy uzdrowiskowe, które ucierpiały w czasie trwania epidemii. Do samorządów trafi łącznie ponad 240 mln zł. Pieniądze będą przeznaczone na rewitalizację parków zdrojowych, budowę basenów czy modernizację dróg. Program Inwestycji Strategicznych to dziesiątki miliardów złotych na ważne inwestycje w całej Polsce.

Czwarta edycja Programu Inwestycji Strategicznych – Polskie Uzdrowiska

49 gmin uzdrowiskowych w całej Polsce otrzyma dofinansowanie w wysokości do 5 mln złotych. To w sumie ponad 240 mln zł, które wspomogą te samorządy, które ucierpiały w czasie epidemii COVID-19.
Nabór wniosków rozpoczął się 18 lutego 2022 r. i trwał do 11 marca 2022 r. Gminy uzdrowiskowe oraz gminy posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej mogły wnioskować o bezzwrotne dofinansowanie inwestycji z 37 obszarów, w tym m.in. na:

 • budowę lub modernizację infrastruktury drogowej,
 • odnawialne źródła energii,
 • cyfryzację usług publicznych i komunalnych,
 • rewitalizację obszarów miejskich,
 • budowę lub modernizację infrastruktury kulturalnej, turystycznej, sportowej czy edukacyjnej,
 • rewitalizację obszarów lub budynków poprzemysłowych,
 • budowę i organizację inkubatorów przedsiębiorczości, czy parków naukowo-technologicznych.

Ambitne inwestycje w Polskę – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych    

Polski Ład daje nowe rozwiązania dla samorządów. Program Inwestycji Strategicznych zakłada dotacje na inwestycje dla gmin i powiatów. To pieniądze, z których może skorzystać każdy samorząd w Polsce. Fundusze można przeznaczyć na drogi, wodociągi, ekologię, na edukację dzieci i obiekty sportowe. 

Cel Programu Inwestycji Strategicznych to m.in.:

 • pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego,
 • rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
 • poprawa warunków życia obywateli,
 • powstanie nowych miejsc pracy,
 • wsparcie zrównoważonego rozwoju,
 • efektywne zaangażowanie sektora finansowego.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/premier/ponad-240-mln-zl-dla-gmin-uzdrowiskowych-w-ramach-rzadowego-funduszu-polski-lad-program-inwestycji-strategicznych