Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał dotacje na prace przy zabytkach.

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał dotacje na prace przy zabytkach.

Lista wniosków na które została udzielona dotacja przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2021 roku:

– Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria Prowincja św. Stanisława Kostki

Dawny Klasztor Dominikanów, obecnie Dom Pielgrzyma w Różanystoku

Dawny klasztor Dominikanów z XVII w. Ratunkowe prace budowlano-konserwatorskie elewacji obiektu od strony południowej – 60 000,00 zł.

– Parafia Rzymskokatolicka w Szczepankowie, Kościół pw. św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Szczepankowie, kościół pw. św. Wojciecha BM: kontynuacja remontu wnętrza kościoła – 80 000,00 zł.

– Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Pałac Branickich w Białymstoku

Prace budowlane polegające na bieżącej konserwacji zewnętrznych elementów architektonicznych Pałacu Branickich w Białymstoku lewej galerii ogrodowej tj. schody S4, taras T4, bazy kolumn K10-K18, attyki A12-A13- kontynuacja prac- 40 000,00 zł.

– Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Sztabinie

Ołtarz główny w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Sztabinie

Wykonanie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Sztabinie

60 000,00 zł.

-Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny Cerkiew parafialna. Remont ogrodzenia wraz z bramką boczną wokół cerkwi- II etap- 20 000,00 zł.

-Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa i Antoniego w Boćkach, Kościół pw. św. Józefa i Antoniego w Boćkach, Kościół pw. św. Józefa i Antoniego: Remont elewacji i izolacja pozioma dzwonnicy kościoła parafialnego – 80 000,00 zł.

-Parafia Prawosławna pw. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Szczytach Dzięciołowo, Cerkiew Prawosławna pw. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Szczytach Dzięciołowo, Remont i malowanie cerkwi parafialnej – 25 000,00 zł.

Diecezja Łomżyńska – Kuria Diecezjalna,

-Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Remont zabytkowego budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, budynek Diecezji Łomżyńskiej – V etap – 60 000,00 zł.

-Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Jerzego w Janowie. Zespół kościoła parafialnego pw. Świętego Jerzego w Janowie

Remont fragmentu elewacji zachodniej budynku kościoła parafialnego pw. Świętego Jerzego w Janowie – 74 000,00 zł.

-Parafia Rzymskokatolicka w Turośli. Ołtarz boczny. Konserwacja Ołtarza bocznego pw. św. Jana Chrzciciela – 40 000,00 zł.

– Parafia Rzymskokatolicka Pw. św. Rocha w Lemanie. Kościół parafialny pw. św. Rocha w Lemanie

Remont wież i dachu kościoła pw. św. Rocha w Lemanie zniszczonych wskutek wichury – 80 000,00 zł.

– Henryka Zdzitowiecka. Dom mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej. Remont i roboty budowlane polegające na wzmocnieniu fundamentu oraz murowanej ściany szczytowej posadowionej na nim, w zabytkowym budynku mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Białymstoku- 15 000,00 zł.

-Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej. Kaplica Loretańska. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu we wnętrzu Kaplicy Loretańskiej w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej- 40 000,00 zł.

-Parafia Rzymskokatolicka pw. Bartłomieja w Kuleszach Kościelnych. Kościół Parafialny pw. Bartłomieja w Kuleszach Kościelnych

Remont elewacji budynku kościoła pw. Bartłomieja w Kuleszach Kościelnych -80 000,00 zł.

-Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach. Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach

Zakup i montaż instalacji sygnalizacji pożaru i monitoringu w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach – 50 000,00 zł.

-Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach

Remont instalacji elektrycznej w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach- etap-35 000,00 zł.

-Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Białowieży

Obraz w ramie św. Teresa od Dzieciątka Jezus pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Białowieży Konserwacja obrazu w ramie św. Teresa od Dzieciątka Jezus z kościoła -20 000,00 zł.

-Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP w Grodzisku. Ołtarz boczny pw. Ukrzyżowanego Chrystusa. Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza bocznego pw. Ukrzyżowanego Chrystusa- 27 000,00 zł.

-Parafia Rzymskokatolicka pw. Stanisława Biskupa Męczennika w Milejczycach

Ołtarz główny pw. św. Stanisława Biskupa. Prace konserwatorskie i restauratorskie Ołtarza głównego pw. św. Stanisława Biskupa- etap 1- 37 000,00 zł.

-Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała w Surażu

Rzeźba św. Pawła. Konserwacja drewnianej rzeźby św. Pawła z ołtarza głównego znajdującego się w kościele parafialnym pw. Bożego Ciała w Surażu – 8 000,00 zł.

-Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała w Surażu

Rzeźba św. Piotr. Konserwacja drewnianej rzeźby św. Piotra z ołtarza głównego znajdującego się w kościele parafialnym pw. Bożego Ciała w Surażu -8 000,00 zł.

-Białowieski Park Narodowy. Dom Hofmarszalski, zwany Domem Marszałkowskim

Wymiana stropu korytarza, wymiana nadproży oraz remont powierzchni ścian wewnętrznych- w części administracyjnej w budynku “Dom Marszałkowski” – 50 000,00 zł

-Parafia prawosławna pw. Św. Archanioła Michała w Starym Kominie. Cerkiew parafialna pw. Św. Archanioła Michała w Starym Kominie. Przebudowa schodów wejściowych oraz wymiana podwaliny od strony schodów przy cerkwi pw. Św. Archanioła Michała w Starym Kominie – 20 000,00 zł

-Parafia Prawosławna pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Pasynkach

Cerkiew parafialna pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pasynkach

Remont cerkwi parafialnej pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pasynkach- prace remontowe zewnętrze – 20 000,00 zł

-Parafia pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezusa w Białowieży Kościół parafialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezusa w Białowieży. Remont wieży kościoła- etap 1: wykonanie schodów we wschodnim aneksie wieżowym – 38 000,00 zł

-Dom Zakonny Zgromadzenia. Sióstr Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu

Kaplica pw. Świętej rodziny wraz z plebanią. Wymiana stolarki okiennej – 19 000,00 zł

-Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku

Krzyż-Karawaka. Prace konserwatorskie przy Krzyżu-Karawaka- 20 000,00 zł.

-Parafia Prawosławna Śww. App. Piotra i Pawła w Samogródzie. Ikona Salvador Mundi wraz z ramą. Prace konserwatorskie Ikony Salvador Mundi wraz z ramą – 7 000,00 zł.

-Parafia prawosławna pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Grodzisku. Remont zabytkowej cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Grodzisku- wymiana i renowacja stolarki okiennej i drzwiowej-18 000,00 zł.

-Parafia pw. św. Michała. Archanioła w Łomży brama główna cmentarza parafialnego na ul. M. Kopernika w Łomży – prace remontowo-konserwatorskie bramy głównej cmentarza parafialnego na ul. M. Kopernika w Łomży- 60 000,00 zł.

-Parafia pw. św. Józefa w Złotorii. Kościół parafialny pw. św. Józefa w Złotorii. Remont konstrukcji i pokrycia dachu – 55 000,00 zł.

-Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Jana Chrzciciela w Wiźnie. Kościół parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Wiźnie. Wizna, Kościół parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela, remont dachu kościoła-1 etap – 70 000,00 zł.

-Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP: II etap prac konserwatorskich przy elewacji frontowej – 60 000,00 zł.

-Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Łosewie. Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Łosewie. Remont elewacji budynku kultu religijnego Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Łosewie – 50 000,00 zł.

-Zakon Mniszek Benedyktynek Opactwo Pw. Przenajświętszej Trójcy w Łomży. Klasztor pw. Przenajświętszej Trójcy w Łomży. Remont budynku Zakonu Mniszek Benedyktynek Opactwo Pw. Przenajświętszej Trójcy w Łomży- remont ściany południowej -elewacja i izolacje-ll etap – 50 000,00 zł.

-Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Teresy Z Aviia. Kościół pw. Świętej Teresy Z Avila w Wiżajnach. Osuszenie i remont fundamentów zabytkowego kościoła pw. Świętej Teresy Z Avila w Wiżajnach – 75 000,00 zł.

-Staroobrzędowa Gmina – Wyznaniowa w Suwałkach. Staroobrzędowa Molenna pw. Św. Trójcy.1 etap prac remontowych molenny staroobrzędowej pw. św. Trójcy w Wodziłkach-remont i wymiana więźby i pokrycia dachu wieży – 30 000,00 zł.