Pierwsza w historii. Olimpiada o Sejmie RP odbyła się w Grodnie

Pierwsza w historii. Olimpiada o Sejmie RP odbyła się w Grodnie

W Grodnie odbył się pierwszy w historii konkurs o polskim parlamencie. Przygotowali go pracownicy Sejmu oraz nauczyciele Polskiej Macierzy Szkolnej. W imprezie wzięło udział 150 młodych Polaków z Białorusi. Najpierw wysłuchali oni wykładu i prezentacji przygotowanej przez Wydział Komunikacji Wszechnicy Sejmowej, by potem odpowiedzieć na pytania quizu.

Zdjęcie: Paulina Walisz/Biełsat

Takie inicjatywy są dla polskich uczniów z Białorusi bardzo ważne, podkreśla Helena Mieleż, dyrektorka Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie.

– Chcemy pokazać uczniom, że nauka to nie tylko podręczniki i lekcje, ale także konkursy, olimpiady i różne wycieczki. Mogą posłuchać prawdziwych nosicieli języka polskiego, nauczyć się nowych słów, wyrazów, poznać historię Polski. To jest dla nas bardzo ważne, bo w tym roku obchodzimy stulecie Polskiej Macierzy Szkolnej, stulecie odzyskania niepodległości, a także stulecie powstania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Inicjatorem olimpiady był poseł PiS Mieczysław Baszko, kierujący sejmową grupą ds. polsko-białoruskich. Parlamentarzysta podkreślał, że wiele go z młodymi grodnianami łączy – pochodzi z przygranicznej Sokółki i wychował się w rodzinie katolicko-prawosławnej.

– Konkurs wiedzy o Sejmie RP był już organizowany we Lwowie na Ukrainie i w Wilnie na Litwie. Postawiłem sobie za cel, by taki konkurs odbył się też na Białorusi. Padło na Polską Macierz Szkolną w Grodnie. Półgodzinna olimpiada pomoże zrozumieć, jak działa polski parlament, jak są uchwalane ustawy, jak są wdrażane. I to jest wiedza, która przyda się każdemu uczniowi w Europie. I widzę, że taką inicjatywę trzeba co roku w Grodnie powtarzać.

W projekcie wzięli udział uczestnicy letniej szkoły języka polskiego. Dyplomy i nagrody dla zwycięzców ufundował polski parlament. Patronat honorowy nad Olimpiadą Wiedzy o Sejmie RP objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Źródło: https://belsat.eu/pl/news/pierwsza-w-historii-olimpiada-o-sejmie-rp-odbyla-sie-w-grodnie-foto/