Obwodnica do Łap już przejezdna!

Obwodnica do Łap już przejezdna!

Obecnie na odcinku obwodnicy Uhowa wybudowany został wiadukt drogowy. Ma to związek z realizacją trasy kolejowej Rail Baltica. Poprzez budowę wiaduktu usuwana jest kolizja z infrastrukturą PKP.

Podczas realizacji inwestycji zaszła konieczność usunięcia kolizji z infrastrukturą PKP oraz wykonanie robót zamiennych w zakresie sposobu odwodnienia obiektu, co spowodowało przedłużenie terminu realizacji zadania. Wiadukt drogowy budowany jest w ciągu obwodnicy Uhowa w ramach funduszy europejskich i związany z pracami Polskich Linii Kolejowych na odcinku Czyżew – Białystok.