Nowa Sala Gimnastyczna w Topczewie

Nowa Sala Gimnastyczna w Topczewie

14 maja 2021r. w Szkole Podstawowej im. ks. Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie odbyła się uroczystość rozpoczęcia budowy sali gimnastycznej.  Łączny koszt budowy sali wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu wynosi 2 365 128,66 zł.  Projekt „Przebudowa z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Topczewo” został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1 260 900,00 zł oraz w kwocie 400 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  Zakończenie prac budowlanych ma nastąpić we wrześniu 2023 roku.  Niech Wam dobrze służy!