Nie ma podstaw, by podzielić uczniów na zaszczepionych i niezaszczepionych!

Nie ma podstaw, by podzielić uczniów na zaszczepionych i niezaszczepionych!

Z zapowiedzi ministra wynika na razie, że mimo ostrzeżeń przed czwartą falą zachorowań wszyscy uczniowie mają wrócić do stacjonarnej nauki. Nie planuje się też na razie przełożenia roku szkolnego. Szkoły mogą się natomiast starać o sprzęt do dezynfekcji i pomiaru temperatury. Nie ma na razie też żadnych planów dotyczących – czy to przymusowych szczepień, czy dzielenia uczniów na zaszczepionych i niezaszczepionych.