Kraków 2019 – Konwencja Porozumienia

            Nasza dzisiejsza obecność tutaj, to dowód na to, że chcemy dla Polski jak najlepiej, że wbrew zarzucanej nam krótkowzroczności potrafimy myśleć długofalowo, że chcemy Polski przedsiębiorczej, rozwijającej się, otwartej i nowoczesnej, aby Polakom żyło się lepiej. Priorytetem naszych działań jest rozwój regionalny i zapobieganie postępującej polaryzacji, która staje się powodem rozwarstwienia społecznego i braku spójności lokalnej.

            Postępująca rzeczywistość przyczynia się do stawiania nowych celów i wyznaczania nowych kierunków. Funkcjonujemy w naszym kraju równolegle z polityką unijną, z którą zgadzamy się, realizujemy i chcemy realizować w przyszłości. Wśród wymienionych trendów, które budziły w ostatnim okresie czasu, zwłaszcza w przestrzeni medialnej, tak dużo kontrowersji – najważniejsza dla nas  – będzie polityka bezpieczeństwa energetycznego.

            Jako mieszkaniec i reprezentant województwa podlaskiego spoglądam na problem w skali mikroregionalnej i widzę pilną potrzebę podjęcia przedsięwzięć dotyczących produkcji energii w oparciu o źródła odnawialne i technologie wytwarzania w skojarzeniu energii elektrycznej i cieplnej. Należy zdecydowanie postawić na wysokoefektywne przetwarzanie biomasy poprzez zgazowanie i produkcję paliw płynnych, rozwój energetyki wiatrowej, energetyki geotermalnej, w tym pomp ciepła oraz energetykę słoneczną, w tym znane nam już kolektory i fotowoltaikę. Nie można tu pominąć przygotowania optymalnego procesu promowania technologii pomp ciepła i kolektorów słonecznych, wcześniej powinna zostać dokonana analiza zasadności wprowadzenia mechanizmów wsparcia dla ciepła i chłodu sieciowego, z czasem ewentualne przygotowanie projektu regulacji w zakresie wsparcia ciepła i chłodu sieciowego z OZE.

            Podlaskie to teren rolniczy, takie rozwiązania w naszym województwie powinny być wprowadzane systemowo, ale naturalnie. Na początku należałoby wdrożyć kampanię informacyjną we współpracy z samorządem lokalnym, następnie opracować swoisty przewodnik dla inwestorów zainteresowanych realizacją budowy biogazowni rolniczych, które tak naprawdę powinny powstać w każdej gminie, w dłuższej perspektywie czasu. Działania te powinny iść dwutorowo, rozumiem przez to usuwanie wszelkich barier ich rozwoju.

Odnawialne źródła  energii to nie tylko kwestia bezpieczeństwa energetycznego regionu, ale i ochrony klimatu. Szansą regionu jest w tym zakresie wykorzystanie przyjaznego środowisku modelu zdecentralizowanego wytwarzania energii. Z uwagi na rolę jaką w gospodarce regionu odgrywa rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze rozwój energetyki odnawialnej powinien w pierwszej kolejności wiązać się z zagospodarowywaniem powstających w nich produktów ubocznych. Ważnym będzie stymulowanie rozwoju potencjału regionalnego i ogólnopolskiego przemysłu produkującego urządzenia dla energetyki odnawialnej. Musimy jednak z drugiej strony pamiętać, że rozwój OZE nie może zagrażać tradycyjnym branżom gospodarki naszego województwa. Duży wpływ na dynamizację tych przedsięwzięć będą miały fundusze europejskie oraz środki funduszy ochrony środowiska, a długofalowo – w realizowanej polityce państwa  – utrzymanie zasady zwolnienia z akcyzy energii pochodzącej z OZE.

            Zależy mi, aby ochrona klimatu zwłaszcza zielonych płuc Polski, z których się wywodzę koncentrowała się wokół ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza, które pochodzą z ciepłowni miejskich, przemysłowych, rozproszonych źródeł emisji z sektora komunalno-bytowego, a także zanieczyszczeń komunikacyjnych.

Realizacja tych celów, to nasz priorytet na najbliższe miesiące. To myślenie o naszych dzieciach i wnukach i to właśnie ich chcemy zaprosić do tej pracy, o wspólne dobro! Chcemy zaangażować studentów i nasze uczelnie, pragniemy wykorzystać olbrzymi potencjał naukowy, jaki posiadamy w naszym regionie i w naszym kraju, do tworzenia innowacyjnych koncepcji, nowych technologii i przyszłościowych rozwiązań, które będą służyć nam wszystkim długie lata i które przyczynią się do tego, aby Polska była postrzegana, jako kraj rozwijający się, nie uchylający się przed nieuniknionym postępem i ewolucyjną zmianą, a wszystko po to by Polakom żyło się lepiej!