Konsultacje projektu ustawy o OSP

Konsultacje projektu ustawy o OSP

Ustawa o OSP jest otwarta. Chcemy słuchać strażaków. To ma być strażacka ustawa dla strażaków – powiedział wiceminister Maciej Wąsik podczas konsultacji społecznych projektu ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej.

Głównym celem ustawy o OSP są dodatki emerytalne dla strażaków ochotników, którzy przechodzą na emeryturę i 25 lat jeździli na przynajmniej jedną akcję w roku. Wiceszef MSWiA podkreślił, że strażacy często ratują życie i zdrowie. Dlatego w ustawie dla szczególnie wyróżniających się członków OSP przewidziano możliwość przyznania Krzyża św. Floriana. Wnioski o nadanie będzie przedstawiał Prezydentowi RP minister właściwy do spraw wewnętrznych. Projekt ustawy przewiduje również nadawanie przez MSWiA odznaki „Świętego Floriana, za zasługi dla społeczności lokalnej”, którą będzie charakteryzował bardziej powszechny charakter.Wiele pytań druhów dotyczyło kwestii świadczeń za udział w akcjach ratowniczych (zwolnienia z zakładów pracy na czas udziału w akcjach oraz odszkodowania i ekwiwalenty).

Strażak-ochotnik ratuje w akcjach te same życia, co strażak zawodowy i również naraża swoje własne. To bardzo ważne, żeby państwo zadbało o niego, gdy zajdzie taka konieczność – podkreślił wiceminister Maciej Wąsik.

Jednocześnie wyjaśnił, że chcemy, aby strażak ochotnik, który poniesie szkodę podczas akcji, miał dokładnie takie same przywileje jak strażak PSP – aby przysługiwały mu takie same odszkodowania i rekompensaty.

Nadbryg. Andrzej Bartkowiak, komendant główny PSP zaznaczył, że nowa ustawa nakłada na gminy obowiązek podejmowania raz na 2 lata uchwały o ekwiwalentach dla strażaków. W ustawie znajdzie się też zapis o szkoleniach dla młodych druhów – od 16 roku życia. Jednak wyjeżdżać na akcje będą mogli dopiero po ukończeniu 18 lat.

Podczas spotkania poruszono również kwestię możliwości finansowania kursów na prawo jazdy kategorii C dla strażaków ochotników.