Konkurs Wiedzy o Sejmie w Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie

Konkurs Wiedzy o Sejmie w Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie

26 czerwca 2019 r. w Liceum Społecznym im. Elizy Orzeszkowej przy PMS odbył się konkurs Wiedzy o Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

Tę uroczystość uświetnili swą obecnością Poseł na Sejm RP Mieczysław Baszko, Naczelnik Wydziału Komunikacji Wszechnicy Sejmowej Łucja Iwaniec, Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie Tomasz Jagodziński, Konsulowie RP w Grodnie Anna Pustuł i Andrzej Raczkowski oraz Prezes ZS „Polska Macierz Szkolna” Stanisław Sienkiewicz wraz z  Małżonką.

Istotą i przesłaniem tego konkursu było propagowanie i pogłębianie wiedzy wśród młodych Polaków na Białorusi na temat Sejmu, jego organów i funkcji. W przedsięwzięciu wzięło udział około 150 uczniów. Najpierw wysłuchali oni wykładu i prezentacji przygotowanej przez Wszechnicę Sejmową RP, a potem odpowiedzieli na pytania quizu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez polski parlament.

Konkurs Wiedzy o Sejmie już odbył się we Lwowie na Ukrainie, w Wilnie na Litwie oraz w naszym liceum na Białorusi z czego jesteśmy bardzo dumni!!!

Serdecznie dziękujemy Posłowi na Sejm RP Mieczysławowi Baszkowi oraz dyrekcji Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu za tak piękną możliwość uczestnictwa naszej młodzieży w konkursie.

Źródło: http://pmsgrodno.org/konkurs-wiedzy-o-sejmie-pod-honorowym-patronatem-marszalka-sejmu-rp-marka-kuchcinskiego-odbyl-sie-w-polskiej-macierzy-szkolnej-w-grodnie/