Kolejne wsparcie dla Województwa Podlaskiego! M.in. Białystok, Łomża, Suwałki!

Kolejne wsparcie dla Województwa Podlaskiego! M.in. Białystok, Łomża, Suwałki!

Kolejne wsparcie dla Województwa Podlaskiego
Ponad 13 mln zł na drogi samorządowe w Podlaskiem z subwencji ogólnej 2021r.
W tym roku dofinansowanie uzyska 120 samorządów w całej Polsce, w tym:
11 województw na kwotę 59,5 mln zł,
73 powiaty na kwotę 118,5 mln zł,
36 miast na prawach powiatu na kwotę 157,9 mln zł.

Z Podlaskiego na liście znalazły się:
 rozbudowa ul. 3 Maja (DW 693) z rozbiórką i budową dwóch przepustów oraz budową i rozbudową skrzyżowania z ul: Św. Barbary i Parkową w Milejczycach – zadanie Województwo Podlaskie;
 remont nawierzchni DK nr 19 na Al. 1000-lecia Państwa Polskiego w Miasto Białystok;
 remont DK nr 61 – ul. Wojska Polskiego w Miasto Łomża;
 remont jezdni ul.Raczkowskiej w ciągu DW 655 w POGODNE SUWAŁKI na odcinku od granic administracyjnych miasta do przejazdu kolejowego;
 rozbudowa i przebudowa drogi Nowinka – Monkinie – Bryzgiel wraz z przebudową mostu w Powiat Augustowski;
 przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Czaplinianka w m. Gajowniki w Powiat Białostocki;
 rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej, łącznie z przebudową mostu w Strabli w Powiat Bielski;
 przebudowa mostu przez rzekę Ełk w m. Szymany w Powiat Grajewski.

W 2021 r. dofinansowanie uzyska 120 jednostek samorządu terytorialnego w tym:

  • 11 województw na kwotę 59,5 mln zł,
  • 73 powiaty na kwotę 118,5 mln zł,
  • 36 miast na prawach powiatu na kwotę 157,9 mln zł,