„Dobry Obywatel” – weź udział w konkursie!

„Dobry Obywatel” – weź udział w konkursie!

Zachęcam najmłodszych do udziału w konkursie „Dobry Obywatel”. Przedsięwzięcie organizuje Centrum Analiz i Rozwoju Edukacji Obywatelskiej, działające w ramach Instytutu Badań Edukacyjnych, we współpracy z Centrum GovTech. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy przedstawiającej kreatywną interpretację hasła „Dobry Obywatel”. Technika wykonania jest dowolna. Termin nadsyłania prac mija 30 maja. Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dowolną techniką pracy przedstawiającej „Dobrego Obywatela”. Termin nadesłania mija to 30 maja br. Nagrodzone zostaną prace, które będą prezentowały kreatywną interpretację hasła „Dobry Obywatel”. 

Ważne! Zgłoszenie konkursowe w imieniu uczestnika musi przesłać nauczyciel lub dyrektor placówki. 

Celem konkursu jest zachęcanie dzieci do rozwijania swoich pasji i talentów artystycznych, a także inspirowanie nauczycieli i wychowawców do rozmów z uczniami na temat tego, jak należy dbać o swój kraj i co można zrobić dla wspólnego dobra. 

Więcej informacji :

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dobry-obywatel–wez-udzial-w-konkursie