Dlaczego potrzebujemy Polskiego Ładu?

Dlaczego potrzebujemy Polskiego Ładu?

 • Pandemia COVID-19 wywołała najpoważniejszy kryzys gospodarczy w ostatnich dziesięcioleciach. To kryzys, który niesie ogromne ryzyka, ale też szanse.
 • To czas wielkiej próby. Musimy odpowiedzieć na nową architekturę wyzwań, którą stworzyła pandemia COVID-19. Zależy nam żeby Polski Ład przywrócił nam porządek, który został wywrócony do góry nogami przez pandemię koronawirusa.
 • Kryzys zmieni światową gospodarkę. Do tego wyścigu trzeba być dobrze przygotowanym. Nie można zacząć się nad tym zastanawiać za rok, gdy wszystkie państwa będą już realizować swoje ambitne polityki. Musimy być gotowi już teraz.
 • Naszą odpowiedzią jest Polski Ład. To nie tylko plan wyjścia z kryzysu. To przede wszystkim jasna droga, która pozwoli nam szybciej skrócić dystans do Zachodniej Europy.
 • Marzymy o Polsce, w której wszyscy będą mogli bezpiecznie żyć i pracować za godne pieniądze. Dlatego odpowiedzią na wyzwania, jakie postawił przed nami kryzys COVID-19 musi być nowa strategia działania.
 • Skuteczna realizacja Polskiego Ładu pozwoli Polakom osiągać dochody porównywalne do tych we Włoszech, Portugalii czy Hiszpanii już w najbliższej dekadzie.
 • Dlatego musimy dobrze pokierować impulsem inwestycyjnym, który da nam Polski Ład i środki unijne. To nasza misja. Chcemy, by polska gospodarka była dobrze naoliwioną machiną, a polskie firmy były jeszcze bardziej konkurencyjne na europejskich
  i światowych rynkach.

Q: Skąd będą pochodziły środki na realizację Polskiego Ładu? Czy rząd ma wszystko „policzone”?

 • Ostatnie 5 lat pokazało, że potrafimy umiejętnie łączyć ambitną politykę społeczną i inwestycyjną z odpowiedzialną polityką budżetową.
 • W 2015 r. ówczesny minister finansów Jacek Rostowski straszył, że naszych propozycji programowych, jak 500 plus, nie da się sfinansować i doprowadzą one do zapaści finansów publicznych. Rzeczywistość pokazała, jak bardzo politycy koalicji PO-PSL się mylili.
 • Nie tylko zrealizowaliśmy nasze obietnice, ale wyraźnie poprawiliśmy sytuację budżetową. W ciągu 5 ostatnich lat dochody budżetowe Polski wzrosły o ponad 130 mld zł (45 proc.). Od 2015 r. zmniejszyliśmy lukę VAT o około połowę. Dzięki lepiej uszczelnionemu i bardziej sprawiedliwemu systemowi podatkowemu wpływy do budżetu w latach 2016-2019 konsekwentnie rosły: wpływy z VAT o 47 proc., z PIT – o 46,7 proc., z CIT – o 54,7 proc. Odzyskane środki zasiliły wszystkie programy społeczne i inwestycyjne w ostatnich latach.
 • Program 500 Plus, Program 300 Plus, 13. emerytura i jednorazowa 14. emerytura, Program Maluch Plus czy ogromny (o ok. 90 proc.), przyrost wydatków na cele związane z osobami niepełnosprawnymi (z 15,5 do ponad 29 mld) – to działania nie mogłyby zostać zrealizowane, gdyby nie nasza odpowiedzialna polityka gospodarcza i żelazna dyscyplina w zarządzaniu finansami publicznymi. Dzięki tym środkom przeprowadziliśmy wielkie programy inwestycyjne. Np. kilkukrotnie zwiększyliśmy wydatki na drogi gminne
  i powiatowe finansowane z budżetu państwa.
 • Dziś opozycja znów powtarza te same frazesy, które towarzyszyły ocenie naszego programu w 2015 r. Nie proponuje merytorycznej debaty nt. wyzwań, jakie czekają w ciągu następnej dekady. Polski Ład jest naszą odpowiedzią na wyzwania, które przed nami stoją. To Polski Ład zdecyduje o rozwoju naszego państwa na następne dekady. Dlatego zapraszamy wszystkich do realizacji tego wielkiego programu.
 • Wielokrotnie pokazywaliśmy, że potrafimy realizować nawet najbardziej ambitne programy. To odróżnia rządy Zjednoczonej Prawicy, od rządów naszych poprzedników – potrafiliśmy przejść od słów do czynów. 

Q: Rząd, jak się chwali, przeznaczył  237,91 mld zł na pomoc przedsiębiorcom. Czy jako państwo stać nas teraz na Polski Ład?

 • To prawda, że dzięki naszym szybkim i skutecznym działaniom przeznaczyliśmy na pomoc przedsiębiorcom  237,91 mld zł w postaci bezpośrednich dotacji oraz gwarancji płynnościowych. Prowadzimy ciągły dialog ze środowiskami, które najbardziej odczuwają skutki pandemii. Na bieżąco dostosowujemy instrumenty pomocowe, żeby jak najlepiej wspierać gospodarkę. Dzięki temu uratowaliśmy wiele firm przed upadkiem.  Wg ostatnich danych Eurostatu (za lipiec 2021 r.) mamy też niską stopę bezrobocia – 3,4 proc.
 • Nasza gospodarka okazała się odporna na ekonomiczne skutki pandemii – to przede wszystkim sukces polskich pracodawców, przedsiębiorców oraz pracownik, ale także rezultat szybkich i kompleksowych działań podejmowanych przez rząd. Jesteśmy gotowi na realizację nowych wyzwań – Krajowego Planu Odbudowy i Polskiego Ładu.
 • Bez wsparcia, które otrzymali przedsiębiorcy nie bylibyśmy zdolni do tak szybkiego stawienia czoła nowym wyzwaniom. Do tego wyścigu trzeba być dobrze przygotowanym. Nie można zacząć się nad tym zastanawiać za rok, gdy wszystkie państwa będą już realizować swoje ambitne polityki uzdrawiania gospodarki po pandemii. Musimy być gotowi już teraz.

Q: Rząd i PiS ogłaszając Polski Ład szykuje się na przyspieszone wybory?

 • Polski Ład nie jest programem wyborczym. To nasza odpowiedź na kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Nie możemy czekać i musimy działać już teraz, aby Polska jak najlepiej odnalazła się w rzeczywistości po pandemii.
 • Polski Ład to strategiczna wizja rozwoju Polski. Program prezentujemy w tej chwili, ponieważ chcemy do końca kadencji parlamentu wprowadzić jak najwięcej reform poprawiających życie Polaków i ulepszających naszą gospodarkę. Dzięki temu Polska zyska potężny impuls rozwojowy, który zdefiniuje nasze położenie – gospodarcze, technologiczne, społeczne i polityczne – w ciągu następnej dekady.

Q: Polski Ład to kolejny pokaz etatyzmu PiS-u i dławienia prywatnej inicjatywy.

 • Kryzys jest sytuacją wyjątkową, a pandemia COVID-19 to największa globalna katastrofa od zakończenia II wojny światowej. W takich warunkach państwo musi wziąć większą odpowiedzialność za inwestycje, jednak nigdy nie będzie w stanie zastąpić prywatnej przedsiębiorczości.
 • Wielokrotnie udowodniliśmy, że cenimy przedsiębiorców i ich wkład w rozwój polskiej gospodarki oraz budowę naszego państwa.
 • To oczywiste, że dalszy rozwój gospodarczy zależy w znacznym stopniu od siły polskich przedsiębiorstw i od tego, czy będą potrafiły odnaleźć się w nowym, pocovidowym świecie – Polski Ład jest odpowiedzią na te wyzwania.  W tym niepewnym czasie chcemy zbudować stabilne fundamenty, dzięki którym przedsiębiorcy zyskają poczucie bezpieczeństwa i pewność rozwoju. Dzięki naszym działaniom prywatne firmy będą mogły liczyć na jeszcze większą liczbę zamówień.

Q: Polski Ład doprowadzi do zadłużenia Polski.

 • Od początku naszych rządów prowadzimy odpowiedzialną politykę finansową. Poprawiliśmy ściągalność podatków, pokonaliśmy mafie vatowskie, poprawiliśmy sytuację budżetową. Nasze działania są doceniane przez instytucje międzynarodowe. 
 • Komisja Europejska przedstawiła bardzo dobre dane dla Polski. Nasz kraj posiada bardzo wysoką wiarygodnością finansową i gospodarczą.
 • Nawet po 2020 r. nasz dług jest niższy dług zamożnych państw Europy Zachodniej (np. Holandii, Francji czy Niemiec).
 • W pełni panujemy nad zadłużeniem naszego kraju i to pomimo znacznego wzrostu wydatków w związku ratowaniem gospodarki przed kryzysem. Jesteśmy w lepszej sytuacji niż wiele innych państw Europy i świata.
 • Wzrost długu w Polsce związany z działaniami antykryzysowymi będzie zbliżony do średniej unijnej. Zdaniem Komisji Europejskiej w przyszłym roku Polska znajdzie się w pierwszej dziesiątce krajów w Unii Europejskiej z najniższym deficytem sektora instytucji rządowych i samorządowych.
 • Q: Jak zostanie sfinansowane podniesienie kwoty wolnej?
 • Mamy stabilną sytuację budżetową, pokazaliśmy jak zarządzać finansami państwa. Chcemy, żeby system był bardziej sprawiedliwy i żeby osoby najbiedniejsze płaciły proporcjonalnie najmniejsze podatki. Dzięki impulsowi inwestycyjnemu, wzrostowi gospodarczemu, rozwojowi polskich firm dochody budżetowe będą rosły. Ekonomiści rewidują już prognozy wzrostu gospodarczego po ogłoszeniu Polskiego Ładu w górę.
 • Q: Spora cześć biznesu przejdzie do szarej strefy w części swojego działania. Zdecydowanie obniży to wpływy budżetowe.
 • W ostatnich latach Krajowa Administracja Skarbowa i prokuratura skutecznie zwalczają takie przestępstwa. Reforma zakłada, że podatki będą bardziej sprawiedliwe.
 • Szara strefa nie wzrośnie. Jest szansa, że się zmniejszy. Wyższa kwota wolna od podatku powoduje, że mniej opłaca się „płacić pod stołem”.
 • Obniżenie podatku dochodowego ograniczy szarą strefę, ponieważ pozostawanie w niej będzie się mniej opłacać. Równolegle przewidziane zostały dalsze działania mające na celu ograniczenie szarej strefy i promowanie uczciwej konkurencji.
 • Q: Czy zmiany dotyczące umów cywilno-prawnych nie pogorszą sytuacji na rynku pracy? Wiele osób może stracić źródło utrzymania. Powiększy się także szara strefa, co będzie oznaczało straty dla budżetu państwa.
 • Stabilna, dobrze opłacana i bezpieczna praca to cywilizacyjny standard, który musi stać się udziałem wszystkich Polaków. Sytuacja na naszym rynku jest stabilna – wg danych Eurostatu za lipiec 2021 r. stopa bezrobocia w Polsce wynosi 3,4 proc. Chronimy miejsca pracy poprzez wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej – wspieramy 8,2 mln miejsc pracy.
 • Q: Jakie korzyści dla pracowników przyniesie likwidacja umów śmieciowych?
 • Umowy śmieciowe pozbawiają wielu Polaków podstawowych praw, takich jak urlop czy spokojne korzystanie ze zwolnienia zdrowotnego. Dzięki likwidacji umów śmieciowych wielu pracowników zyska:
  • pewność jutra,  stabilność zatrudnienia i gwarancję wielu praw pracowniczych, które są standardem dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę,
  • wyższe dochody – pracownicy czasowi w Unii Europejskiej zarabiają przeciętnie o 14 proc. mniej.
 • Praca w niepewnych warunkach wpływa negatywnie na zdrowie i ryzyko obrażeń – znaczące ograniczenie umów śmieciowych poprawi kondycję psychiczną i fizyczną wielu Polek i Polaków. Likwidacja śmieciówek przyniesie też poprawę zadowolenia
  z wykonywanej pracy – pracownicy zatrudnieni na umowy czasowe wykazują niższą satysfakcję z jakość pracy, niż osoby zatrudnione na stałe.
 • Q: Likwidacja śmieciówek przyniesie wzrost obciążeń okołopodatkowych.
 • Oskładkowanie umów zlecenia to redystrybucja dochodów w czasie – to nie podatek, a „ubezpieczenie społeczne”.

Wyższe świadczenia społeczne to większa emerytura i godna jesień życia.