6 lat programu „Rodzina 500+”

6 lat programu „Rodzina 500+”

6 lat programu „Rodzina 500+”

1 kwietnia 2016 r. to ważna data – tego dnia uruchomiony został program „Rodzina 500+”, który odmienił polską politykę rodzinną. To  wielkie święto polskich rodzin.W ciągu ostatnich lat realnie poprawiła się jakość życia wielu rodzin. Ten czas pokazał, że inwestycja w rodzinę opłaca się wszystkim – państwu, samorządom, oczywiście samym rodzinom – całemu społeczeństwu. Rodzina jest wartością absolutnie nadrzędną dla zdecydowanej większości Polaków – co potwierdzają wyniki badań CBOS.

W ciągu sześciu lat do rodzin trafiło ponad 177,9 mld zł, a wsparciem objętych jest ok. 6,5 mln dzieci (dane od kwietnia 2016 roku do końca stycznia 2022 roku).

 • To 6 tys. zł rocznie na jedno dziecko, czyli nawet 108 tys. zł od narodzin do ukończenia przez nie 18. roku życia. To pokazuje skalę inwestycji ze strony państwa w przyszłość młodego pokolenia.
 • Inwestycja ta oznacza lepsze perspektywy rozwoju dzieci, inwestycję w hobby, zajęcia dodatkowe, korepetycje, wspólny wypoczynek, rozrywki, na które może wcześniej nie zawsze wystarczało pieniędzy – zwłaszcza w przypadku rodzin wielodzietnych.
 • Według komunikatu CBOS z marca 2021 r., badani najczęściej wskazują na pozytywny wpływ programu Rodzina 500+ na budżety gospodarstw domowych – możliwość swobodniejszego gospodarowania pieniędzmi przez rodziny otrzymujące świadczenie wychowawcze (ogółem 36 proc. respondentów deklaruje, że zna osobiście osoby, których to dotyczy, lub sami są w takiej sytuacji) oraz znaczącą poprawę sytuacji dzieci z ubogich rodzin (ogółem 33proc.).
 • W trudnym czasie pandemii świadczenie wychowawcze to dla wielu rodzin tak potrzebne poczucie bezpieczeństwa, swoisty dochód gwarantowany. Rozmawiamy z rodzinami, zbieramy głosy i opinie, dzięki czemu wiemy, jak ważną częścią domowego budżetu jest często świadczenie „500+. Jak dużym jest wsparciem.

Efekty programu:

 • 1 919 zł wyniósł w 2020 r. poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę – to o 533 zł więcej niż jeszcze w 2015 r. 
 • W 2020 r. dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych z co najmniej trojgiem dzieci w wieku 0-17 lat kształtował się na poziomie o 64 proc. wyższym niż w 2015 r.
 • Wprowadzenie świadczenia wychowawczego odegrało również kluczową rolę w ograniczeniu zasięgu ubóstwa skrajnego w Polsce w ostatnich latach.
 • W 2020 r. zasięg ubóstwa skrajnego wśród dzieci (w wieku 0-17 lat) wyniósł 5,9 proc. Przed 2016 r. wskaźnik ten kształtował się na poziomie 9-10 proc., a po wprowadzeniu świadczenia wychowawczego w 2016 r. odnotowano jego istotny spadek.
 • W 2020 r. odnotowano niewielki wzrost zasięgu ubóstwa skrajnego wśród dzieci w porównaniu do roku poprzedniego, co było wynikiem pandemii COVID-19 i ograniczeniem możliwości zaspokojenia potrzeb wydatkowych (zamknięte sklepy i punkty usługowe, ograniczenia w dostawach towarów do otwartych sklepów lub punktów usługowych, konieczność przebywania na kwarantannie, przechodzenie koronawirusa oraz niższa w tym czasie ogólna  skłonność do wydatków).

Kto może złożyć wniosek o przyznanie świadczenia?

 • Prawo do świadczenia „500+” ustalane jest na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.
 • Świadczenie przysługuje na każde dziecko bez względu na dochody rodziny czy liczbę dzieci w rodzinie.
 • Wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lutego br. drogą elektroniczną, czyli za pośrednictwem portalu Empatia, poprzez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.