2018.01.22 Mieczysław Baszko dołączył do Porozumienia – informacja prasowa

Kolejny poseł dołącza do Zjednoczonej Prawicy. Mieczysław Baszko – wybrany w 2015 r. z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego – w sobotę na konferencji w Białymstoku ogłosił wstąpienie do Porozumienia. To dwunasty poseł Porozumienia w Sejmie VIII kadencji. Na konferencji Jarosław Gowin zaznaczył, że to duże wzmocnienie dla ugrupowania i Zjednoczonej Prawicy – „Przystąpienie posła Baszki to Porozumienia jest kolejnym etapem wzmacniania obozu Zjednoczonej Prawicy, nie tylko tutaj na Podlasiu, ale w skali całej Polski” W poniedziałek poseł opuścił Klub Parlamentarny PSL i jednocześnie wstąpił do Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. W oświadczeniu Mieczysław Baszko stwierdził, że powodem jego decyzji jest prowadzenie dalszej pracy na rzecz rozwoju Podlasia, „w szczególności na rzecz samorządu i jego mieszkańców”. Po wstąpieniu Mieczysława Baszko Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość będzie liczył 238 posłów.

Mieczysław Baszko jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, nauczycielem specjalizującym się w organizacji i zarządzaniem sportem. Na Podlasiu jest szczególnie znany z pracy w samorządzie wojewódzkim, w którym zasiadał nieprzerwanie od 2007 r. – najpierw jako Radny Sejmiku Województwa, następnie jako Członek Zarządu, Wicemarszałek i Marszałek Województwa Podlaskiego. Do Sejmu został wybrany w 2015 r. z listy PSL w okręgu wyborczym nr 24 (Białystok). Jest członkiem Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą, w tym zastępcą przewodniczącego Podkomisji stałej ds. mniejszości polskiej na Litwie. Porozumienie jest partią polityczną, która powstała w wyniku połączenia dotychczasowej Polski Razem Zjednoczonej Prawicy z Republikanami, środowiska wolnościowymi i samorządowymi. Założycielem i Prezesem Porozumienia jest Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.