13. emerytury- ruszają wypłaty!

13. emerytury- ruszają wypłaty!

Pierwszy raz świadczenie wypłacono w 2019 roku, od 2020 roku jest ono gwarantowane ustawą – jako dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla wszystkich emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

Rozwiązanie to zostało zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, rent strukturalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

W sumie – w ramach trzynastych i czternastych emerytur – w tym roku do emerytów i rencistów trafi 24,5 mld zł dodatkowego wsparcia a od 2019 roku to już ponad 70 mld zł

Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom większości emerytów i rencistów, stanowiąc wsparcie finansowe, szczególnie znaczące dla osób pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe.