12 września 2021r. Ochotnicza Straż Pożarna w Goniądzu obchodziła jubileusz 110-lecia powstania jednostki

12 września 2021r. Ochotnicza Straż Pożarna w Goniądzu obchodziła jubileusz 110-lecia powstania jednostki

Obchody rozpoczęły się od przemarszu orkiestry dętej z Kościoła parafialnego do parku, gdzie rozpoczęła się uroczysta zbiórka. Uroczysta zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości

v-ce prezesowi Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP. Po przeglądzie pododdziałów orkiestra odegrała Hymn Państwowy. W dalszej kolejności gospodarz uroczystości  powitał zaproszonych gości, delegacje z sąsiednich jednostek OSP i pozostałych uczestników. Został przedstawiony rys historyczny jednostki OSP Goniądz od dnia jej powstania w 1910 roku przez okres drugiej wojny światowej po okres współczesny.   W dalszej części uroczystego apelu odznaczono Złotym Znakiem Związku OSP RP  strażaków OSP Goniądz dekorując ich mundury. Strażakom i działaczom tej jednostki wręczono wyróżnienia, odznaczenia i drobne upominki.

Na zakończenie uroczystego apelu głos zabrali zaproszeni goście, dziękując strażakom i działaczom jednostki OSP Goniądz za poświecenie na rzecz innych ludzi, za trud i ciężką służbę, pogratulowali odznaczeń i złożyli  najlepsze życzenia dla strażaków i ich rodzin.