Poseł pomógł odbudować klasztor w Nowogródku

Poseł na Sejm RP Mieczysław Kazimierz Baszko bardzo angażuje się i wspiera wszelkie działania związane z pomocą naszym rodakom  za granicami naszego kraju. Dowodem jest fakt, że zasiada w komisji łączności z Polakami za Granicą.

W dniach 3-4 czerwca 2017r.  przebywał w Nowogródku na Białorusi,  gdzie uczestniczył w bardzo  ważnym wydarzenia  istotnym dla naszych rodaków w Nowogródku i całym rejonie związanym z historią tych ziem i dziedzictwem Polski, a mianowicie otwarciem po wieloletniej odbudowie  budynku dawnego klasztoru podominikańskiego.

Nowogródek to stary gród, o którym wzmianki są już X wieku, to tu ślub z ostatnią żoną Sonką brał ślub Władysław Jagiełło, a dominikanie mieli jedną ze swoich siedzib. W budynku klasztornym działało w latach 1797–1834  gimnazjum, w którym uczył się m.in. najsłynniejszy nowogrodzianin — Adam Mickiewicz, urodzony 24.12.1798 roku.

Budynek klasztorny w okresie zaborów przechodził różne koleje losów, mieścił się tu m.in.są grodzki, administracja lokalna, ale najgorsza była II wojna światowa i lata powojenne. Budynek został wysadzony w powietrze i do początku lat 90 tych XX wieku w centrum Nowogródka straszyły ruiny.

Ruiny klasztoru oraz znajdujący się obok kościół p.w. św. Michała Archanioła został przekazany Diecezji Grodzieńskiej i rozpoczął się etap odbudowy i przywracania obiektu społeczności katolickiej. Od 2002r. rozpoczęto miejscowymi siłami, przy pomocy finansowej Kawalerów Maltańskich z Niemiec odbudowę budynku klasztornego, ale jak zawsze były przeszkody i tak było w tym przypadku. Kryzys lat 2007-2008  w znaczącym stopniu ograniczył postęp prac i wówczas Diecezja Grodzieńska szukała wszędzie pomocy. Na apel odpowiedziało Stowarzyszenie Pomocy Rubież w Białymstoku, którego członkiem i to bardzo aktywnym od samego początku jest Mieczysław Baszko.

Zostały podpisane stosowne porozumienia i ta organizacja, a praktycznie wszyscy jej członkowie rozpoczęli poszukiwania ludzi dobrej woli, sponsorów, darczyńców którzy pomogliby zakończyć ten projekt. W 2007r. budynek był w stanie surowym.

Po wielu latach i dzięki ogromnemu zaangażowaniu, a m.in. przypominaniu o naszej historii, udało się zakończyć główny etap odbudowy, tj. uruchomić w budynku klasztornym jak mówi ksiądz biskup Aleksander Kaszkiewicz ordynariusz Diecezji Grodzieńskiej – Dom Miłosiedzia, a w naszych projektach  Centrum Edukacyjno – Turystyczne, które będzie pełniło rolę spotkań polskiej mniejszości, miejsca noclegowe na pięknej trasie historycznej związanej z Mickiewiczem, Radziwiłłami, Tyszkiewiczami, miejsca wypoczynku np. w czasie wakacji dla dzieci (marzeniem jest aby odpoczywały tu dzieci z Polski i Białorusi).

Uroczystości 3 czerwca 2017r. zgromadziły wielu gości z Polski. Rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, a następnie ksiądz biskup Aleksander Kaszkiewicz poświęcił budynek, wszystkie pomieszczenia i odsłonił tablicę pamiątkową upamiętniającą osoby, firmy, instytucje, dzięki którym budynek Dom Miłosierdzia mógł powstać i zostać przekazany społeczeństwu.

Podczas uroczystości  skierowano dużo życzliwych słów pod adresem  posła Mieczysława Baszko, który był jednym z najbardziej zaangażowanych ludzi przy realizacji tego projektu. Podziękowania  skierował Biskup Grodzieński Aleksandra Kaszkiewicz również i do innych  ofiarodawców  m.in., do ks. kanonika Aleksandra Sosnowskiego, ks. dr Jerzego Żegaryna, Józefa Kulikowskiego i Bronisławy Tomaszewskiej ze Stowarzyszenia Rubież, a przede wszystkim sponsorów których środki finansowe oraz dary rzeczowe ( instalacje, wyposażenie) pozwoliły uruchomić obiekt.

Biskup Grodzieński podziękował  posłowi  oraz delegacji z Polski za przyjazd do Nowogródka oraz za wsparcie finansowe, życzliwość i dobre serce przy odbudowanie klasztoru.

W niedzielę 4 czerwca 2017 r., odbyła się uroczysta msza święta i wyjazd  połączony ze  zwiedzaniem zamku w Mirze, Nieświeżu  i mauzoleum Radziwiłłów w kościele w Nieświeży. Na zakończenie dwudniowej wizyty rozmawiano o problemach w utrzymaniu, a często odbudowie, rekonstrukcji zabytków sakralnych na terenie Diecezji Grodzieńskiej. Są to piękne obiekty tak bardzo związane z historią i dziedzictwem Polski, że na pewno wymagają naszego zainteresowania i wsparcia w bardzo ambitnych planach Diecezji Grodzieńskiej.

Najważniejszym takim zabytkiem jest klasztor Brygidek z XVII w Grodnie  oraz stojący na dziedzińcu klasztornym XVII wieczny drewniany lamus. Jak zawsze poseł M. Baszko i to wyzwanie podjął i obiecał starania  o środki na tę piękną budowlę w centrum Grodna.  Bardzo miłym wydarzeniem, było wstąpienie obecnego również Marka Sawickiego Posła RP  byłego Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w szeregi  stowarzyszenia Rubież, który również zobowiązał się, że wspólnie z przedstawicielami Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie pomagał  rodakom po za granicami naszego kraju.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress