Poseł otrzymał medal od strażaków

Poseł Mieczysław Kazimierz Baszko został uhonorowany złoty medal „Na Straży” przyznany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kuźnicy za wieloletnią współpracę i zaangażowanie w działaniu jednostki OSP w Kuźnicy (Uchwała Zarządu OSP Nr 1 z dnia 30. 03. 2016 r.)

W siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce  odbył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Celem Zjazdu było wybranie nowego przewodniczącego, nowego prezydium  Związku OSP RP oraz wybór nowych Komisji Zjazdowych, Komisji Rewizyjnej Oddziału, Delegatów na Zjazdy Oddz. Powiatowego. Odczytano sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddz. oraz Komisji Mandatowej.  Całemu spotkaniu przewodniczył Druh Kazimierz Woronowicz.

Związek Ochotniczych Straży Pożarniczych Rzeczpospolitej Polskiej jest ogólnopolskim, samorządowym stowarzyszeniem zrzeszającym ochotnicze straże pożarne oraz inne osoby prawne, liczy sobie 95 lat (1921-2016) i jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego niesienie bezinteresownej pomocy ludziom i służba Ojczyźnie, a swą działalność opiera na pracy społecznej. Celem Związku OSP RP jest m.in. działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia, i mienia przed pożarami , klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami np. wypadkami, awariami czy katastrofami.

W teren działania powiatowych jednostek OSP wchodzi 9 oddziałów gminnych, 1 oddział miejsko-gminny. Ogółem w powiecie sokólskim są 73 jednostki OSP w tym, typu „S”-33. Ogólna liczba członków wynosi 2069 osób w tym 64 kobiety.

Członkowie zwyczajni liczą 1794 osób w tym 1730 mężczyzn i 64 kobiety.
Członków ratowniczo – gaśniczych w wieku (18-65 lat) jest 1240 osób. Ponadto w powiecie istnieje jedna Kobiecą Drużynę Pożarniczą  i 4 MDP zrzeszające 75 osób.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress