Ocena zasobów pomocy społecznej

W dniach 26-28 czerwca Regionalny Ośrodek Polityki Sołecznej zorganizował szkolenie dla dyrektorów ROPS z całego kraju, na temat Zasobów Pomocy Społecznej Z dniem 1 września 2009 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu systemowego „Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego powstało Obserwatorium Integracji Społecznej. OIS zajmuje…

Czytaj dalej

Dobrosąsiedztwo

XVII Forum Polsko-Białoruskie w Białymstoku Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku po raz XVII, w współpracy z strona białoruską zorganizowała Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze „Dobrosąsiedztwo”. Forum jest okazja do debaty o stanie polsko-białoruskich relacji gospodarczych, warunkach inwestowania, możliwościach rozwoju i wymiany bilaternej między przedsiębiorcami z obu krajów. Tematem przewodnim tegorocznej edycji, która odbywała się w dniach 26-27 czerwca…

Czytaj dalej

Piknik rodzinny w Jasionówce

W ramach cyklicznego działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – XI Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina silna mądrością” Już tradycyjnie w ramach Podlaskich Dni Rodzin w okresie letnim na terenie województwa podlaskiego odbywają się spotkania, imprezy integracyjne, festyny i pikniki rodzinne skierowane do Rodzin. W tym roku po raz pierwszy świętowano w Jasionówce…

Czytaj dalej

Uroczyste podpisanie umowy

Umowa o przyznanie pomocy w ramach działania – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego, a Gminą Czeremcha W dniu 20 czerwca 2013 r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 – sala nr 207, nastąpiło uroczyste podpisanie…

Czytaj dalej