Sokólskie obchody rocznicy bitwy nad Niemnem

91 lat temu na sokólszczyźnie i grodzieńszczyźnie rozegrała się jedna z najważniejszych bitew w wojnie polsko – bolszewickiej. Po bitwie warszawskiej w 1920 r. był to drugi znaczący sukces militarny wojsk polskich, kierowanych przez marszałka Józefa Piłsudskiego. W rocznicę tych wydarzeń 25 września w Sokółce uczczono pamięć tych, którzy walczyli i polegli w obronie Ojczyzny….

Czytaj dalej

Spotkanie dyrektorów ds. rozwoju obszarów wiejskich z państw UE

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest organizatorem nieformalnego spotkania dyrektorów odpowiedzialnych za politykę rolną, jakie odbywa się na terenie województwa podlaskiego dniach 26-28 września br. W spotkaniu udział biorą dyrektorzy komórek odpowiedzialnych za wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ministerstwach ds. rolnictwa wszystkich krajów członkowskich UE. Uroczysta inauguracja spotkania miała miejsce w poniedziałek (26.09) w…

Czytaj dalej

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Placówki Terenowej

16 września br. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sokółce. Udział w uroczystości wzięli:

Czytaj dalej

Spotkanie pracowników PKS z marszałkiem

Około 20 pracowników PKS Białystok skorzystało z zaproszenia marszałka województwa i przyszło na spotkanie w sprawie zakończenia protestu. Obie strony deklarowały, że bardzo im zależy na porozumieniu. Wszyscy chcą wrócić do pracy, ale pod pewnymi warunkami. Nie wszystkie warunki może spełnić marszałek, strajkujący jednak od niego właśnie oczekują spełnienia 3 postulatów.

Czytaj dalej