Wdowa po prezydencie Ryszardzie Kaczorowskim w Dąbrowie Białostockiej i Kuźnicy

Na zaproszenie wicemarszałka Mieczysława Kazimierza Baszko, wdowa po prezydencie Ryszardzie Kaczorowskim – Karolina Kaczorowska odwiedziała dziś Zespół Szkół im gen Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej i Zespół Szkół w Kuźnicy. Na spotkaniach z dziećmi, młodzieżą szkolną i harcerzami prezydentowa dzieliła się swoimi wspomnieniami o tułaczce między obozami w Rosji a później w Afryce nad jeziorem…

Czytaj dalej

PKS dla młodzieży z gmin Nowy Dwór, Janów, Jasionówka

W związku z zawieszeniem połączeń między mniejszymi miejscowościami a Janowem i Dąbrową Białostocką, pojawił się problem uczniów i ich rodziców, którzy nie byli w stanie dotrzeć do szkoły. Od 2 września uczniowie szkoły w Janowie byli dowożeni przez busa finansowanego przez szkołę.

Czytaj dalej

Golgota Wschodu

Uroczystości odsłonięcia memoriału Golgota Wschodu w dniu 6 października w Kuźnicy, rozpoczęły się nabożeństwami w Cerkwi pw Podwyższenia Krzyża Pańskiego i Kościele pw Opatrzności Bożej w Kuźnicy. W gminie Kuźnica to jedno z trzech miejsc gdzie zostały upamiętnione wydarzenia Powstania Styczniowego. Dzięki zaangażowaniu dyrektora Zespołu Szkół w Kuźnicy Krzysztofa Pawłowskiego, komitetu organizacyjnego i wójta gminy…

Czytaj dalej

PO RYBY

Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 pażdziernika 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, na wniosek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie (LGR) informuje o możliwości składania…

Czytaj dalej