Olimpiada Aktywności Wiejskiej

W dniu 29 października 2013r odbyło się posiedzenia Kapituły Wojewódzkiej Olipiady Aktywności Wiejskiej. Celem było wyłonienie zwycięzcy rocznego konkursu realizowanego przez KSOW. Do konkursu zgłosiło się 26 uczestników, w tym organizacje pozarządowe, sołectwa, grupy nieformalne oraz liderzy lokalni. Zgodnie z regulaminem uczestnicy po zakończeniu działań przesłali sprawozdania z dokumentacja multimedialną, które to zostały ocenione w…

Czytaj dalej

OSP Kuźnica

8 grudnia w Zespole Szkół w Kuźnicy odbyło się spotkanie jednostek powiatowych i gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów monieckiego, białostockiego, augustowskiego a przede wszystkim sokólskiego. Gronu około 180 zgromadzonych osób przewodniczyli prezes wojewódzki OSP Jan Gratkowski, wiceprezes Mieczysław Kazimierz Baszko, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Wacław Greś a także wójt gminy Kuźnica Jan Kwiatkowski….

Czytaj dalej

Perły 2013 na sesji Sejmiku

Podczas sesji sejmiku województwa podlaskiego 29 listopada uhonorowano laureatów prestiżowych nagród: Perła 2013 i laureatów konkursu Przyjazna wieś na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” ma charakter otwarty. Przystąpić może do niego każdy producent wyrobów regionalnych i tradycyjnych, spełniających kryteria konkursowe….

Czytaj dalej

Bądź aktywny, bądź najlepszy!

Prezentacja dobrych praktyk w pracy socjalnej a także wzmocnienie współdziałania służb społecznych z terenu województwa jest celem corocznych już spotkań pracowników Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej. W tym roku wybranym pracownikom społecznym zostały przyznane odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz wyróżnienia przyznawane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

Czytaj dalej