Harcerze Hufca ZHP Sokółka spotkali się przy wigilijnym stole

Dnia 14 grudnia 2013 roku o godzinie 17 w Kawiarni Lira w Sokółce odbyło się Instruktorskie spotkanie opłatkowe. Organizatorem spotkania był Krąg Starszyzny Harcerskiej PISTON oraz Komenda Hufca ZHP Sokółka. Celem spotkania była integracja środowiska harcerskiego w duchu tradycji narodowych związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia. Na spotkanie przybyła ponad 30-osobowa grupa instruktorów. Na zaproszenie…

Czytaj dalej

Obiady Czwartkowe w Sokółce

Społeczność sokólska towarzyszy Czwartkowym Obiadom u Diabetyków od dłuższego czasu. Mieszkańcy Sokółki i licznych pobliskich miejscowości wielokrotnie gościli w Supraślu, uczestniczyli także podczas Czwartkowego Obiadu u Diabetyków w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie. Tym razem Podlaskie Stowarzyszenie Diabetyków zorganizowało Czwartkowy Obiad u Diabetyków w Sokółce. Ideą Czwartkowych Obiadów u Diabetyków jest edukowanie o zdrowiu w…

Czytaj dalej

Olimpiada Aktywności Wiejskiej

W dniu 29 października 2013r odbyło się posiedzenia Kapituły Wojewódzkiej Olipiady Aktywności Wiejskiej. Celem było wyłonienie zwycięzcy rocznego konkursu realizowanego przez KSOW. Do konkursu zgłosiło się 26 uczestników, w tym organizacje pozarządowe, sołectwa, grupy nieformalne oraz liderzy lokalni. Zgodnie z regulaminem uczestnicy po zakończeniu działań przesłali sprawozdania z dokumentacja multimedialną, które to zostały ocenione w…

Czytaj dalej

OSP Kuźnica

8 grudnia w Zespole Szkół w Kuźnicy odbyło się spotkanie jednostek powiatowych i gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów monieckiego, białostockiego, augustowskiego a przede wszystkim sokólskiego. Gronu około 180 zgromadzonych osób przewodniczyli prezes wojewódzki OSP Jan Gratkowski, wiceprezes Mieczysław Kazimierz Baszko, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Wacław Greś a także wójt gminy Kuźnica Jan Kwiatkowski….

Czytaj dalej