Golgota Wschodu

Uroczystości odsłonięcia memoriału Golgota Wschodu w dniu 6 października w Kuźnicy, rozpoczęły się nabożeństwami w Cerkwi pw Podwyższenia Krzyża Pańskiego i Kościele pw Opatrzności Bożej w Kuźnicy. W gminie Kuźnica to jedno z trzech miejsc gdzie zostały upamiętnione wydarzenia Powstania Styczniowego. Dzięki zaangażowaniu dyrektora Zespołu Szkół w Kuźnicy Krzysztofa Pawłowskiego, komitetu organizacyjnego i wójta gminy…

Czytaj dalej

PO RYBY

Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 pażdziernika 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, na wniosek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie (LGR) informuje o możliwości składania…

Czytaj dalej

Ziemniaczysko

Zubrzyca Wielka to wieś położona w północnej części gminy Szudziałowo. Z inicjatywy wsi, pracowników Gminnego Ośrodka Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie, ZDR Sokółka i przy pomocy Urzędu Marszalkowskiego od 2001r organizowany jest festyn ZIEMNIACZYSKO. Festyn ma na celu integracje mieszkańców gminy ale też rozwija kuchnie regionalną. Urząd Marszałkowski, z funduszy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,…

Czytaj dalej

93 rocznica bitwy nad Niemnem

Bitwa nad Niemnem miała kluczowe znaczenie dla przypieczętowania zwycięstwa nad bolszewikami. Sokółka i Sejny są jedynymi miastami, które w szczególny sposób wspominają bohaterów tamtych walk i potyczek.

Czytaj dalej