Produkty tradycyjne w naszym województwie

W dniu 25 lutego został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych klinek dąbrowski. Przy pracach nad rejestracją czynny udział brała Pani Halina Raducha Prezes Dąbrowskiego Stowarzyszenia Produktu Lokalnego. Tradycja wyrobu serów twarogowych z okolic Dąbrowy Białostockiej popularnie zwanych klinkami sięga lat tuż po I wojnie światowej. W tym czasie powstał tu pierwszy zakład mleczarski. Klinek dąbrowski…

Czytaj dalej

Poznań w Szpietowie

Od ponad półtora roku trwają rozmowy pomiędzy Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie a Grupą Produktów Międzynarodowe Targi Poznańskie. Porozumienie o współpracy dotyczyłoby objęcia przez Międzynarodowe Targi Poznańskie patronatu i wzbogacenia oferty imprez rolniczych i ogrodniczych organizowanych przez PODR. 17 lutego w Urzędzie Marszałkowskim dyskutowano m.in. o włączeniu się Targów Poznańskich w Wystawę Zwierząt Hodowlanych,…

Czytaj dalej

Przekazanie pomocy Polakom na Litwie

25 stycznia Stowarzyszenie Pomocy RUBIEŻ zwróciło się do Radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego o zbiórkę pieniężną na pomoc Polakom mieszkającym na Litwie ukaranym za umieszczanie tablic dwujęzycznych na terenie ww Rejonów. Partnerstwo pomiędzy Stowarzyszeniem Pomocy RUBIEŻ a polską mniejszością narodową na Litwie liczy już nie jeden rok. Od 20 lat wspierają się nawzajem, dzielą się doświadczeniem…

Czytaj dalej

Podpisanie umów – Odnowa i rozwój wsi

W dniu 14 stycznia 2014 roku Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził listę operacji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Czytaj dalej