Warto się zgłosić do KONKURSU

Rusza druga edycja Olimpiady Aktywności Wiejskiej. Konkurs ten ma na celu aktywizację środowisk wiejskich, popularyzację dobrych  oraz wzmacnianie roli liderów wiejskich. W tym konkursie, który trwa cały rok, mogą uczestniczyć zarówno formalne jak i nieformalne organizacje oraz liderzy środowisk lokalnych, działających we wsiach województwa podlaskiego. Mogą to być np. sołectwa, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, kluby, OSP….

Czytaj dalej

10 lat korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej

10 lat korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej   Wejście Polski do Unii Europejskiej doprowadziło do istotnych zmian w naszym kraju. Przyniosło to ze sobą przede wszystkim objęcie Polaków zasadą swobody przepływu osób, w tym możliwości pracy w innych krajach członkowskich. Z kolei, napływ unijnych funduszy przyczynił się do poprawy szeroko rozumianej infrastruktury w Polsce….

Czytaj dalej

Nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu

W dniu 29 kwietnia 2014 roku odbyło się podsumowanie etapu wojewódzkiego IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!”. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym,…

Czytaj dalej

Dzięki Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich w powiecie siemiatyckim powstanie 120 km nowej nawierzchni drogowej.

Procedura scalania i wymiany gruntów rolnych, poprawia ich funkcjonalność i wprowadza zmiany w układzie własności. Celem jest poprowadzenie nowych urządzeń melioracji wodnej, dróg lub usprawnienia rzeźby ter między województwami kraju (otrzymaliśmy o 30% więcej środków).  Realizowane projekty rozpoczęły się w roku 2010 planowane zakończenie to rok 2015. enu. Fundusze pochodzą z programu PROW 2007-2013 nadzorowanego…

Czytaj dalej