Wykształcenie i praca zawodowa

    Urodziłem się w 1961 roku w Boratyńszczyźnie (gmina Szudziałowo) w rodzinie dwuwyznaniowej katolicko-prawosławnej. Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości, uczęszczałem do Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu. Tytuł magistra uzyskałem na Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Edukację uzupełniłem o studia podyplomowe w zakresie zarządzania i organizacji na AWF w Poznaniu.

     W latach 80 i 90 pracowałem, jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkołach podstawowych w Szudziałowie i Sokółce. Moje zainteresowania grami zespołowymi i promocja sportu doprowadziły mnie do objęcia stanowiska Dyrektora Sokólskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pracowałem tam ponad 13 lat jednocześnie trenując młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sokółce.

Działalność polityczna

   Moje zaangażowanie w życie społeczne zaowocowało zaangażowaniem w pracę samorządową. Na scenie politycznej zadebiutowałem w 1994 roku, kiedy to zostałem wybrany, jako kandydat niezależny, do rady miasta i gminy w Sokółce. Troska o rozwój obszarów wiejskich, polityka dialogu, program zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego, reprezentowany przez Polskie Stronnictwo Ludowe spowodował, że w 1996 roku zostałem członkiem tej partii. Umiejętność współpracy z ludźmi oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów spowodowała, że objąłem kierownictwo powiatowych struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego, a także wszedłem w skład rady naczelnej PSL.

     W wyborach samorządowych w 2007 uzyskałem mandat Radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego. Po zmianie koalicji we władzach województwa w 2008 zostałem nowym członkiem zarządu. W 2010 objąłem funkcję wicemarszałka. Ciężka praca spowodowała, że w wyborach do Sejmiku Województwa Podlaskiego zdobyłem ponad 16 tysięcy głosów, co było najlepszym wynikiem w województwie i przypadł mi zaszczyt bycia Marszałkiem Województwa Podlaskiego. W swojej działalności zwracałem szczególną uwagę na kierunki rozwoju województwa, które powinny otrzymać szczególne wsparcie z środków unijnych.

     W 2015 roku zostałem Prezesem Podlaskiego Zarządu Wojewódzkiego PSL. W tym samym roku jako lider listy PSL w województwie podlaskim wystartowałem w wyborach parlamentarnych. Decyzją wyborców uzyskałem mandat posła na Sejm RP VIII kadencji.

    Jestem członkiem Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. W Sejmie pracuję w dwóch komisjach: Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Łączności z Polakami za Granicą. Zajmuję się też innymi ważnymi i istotnymi tematami dla Polski prezentując podlaski punkt widzenia.

Rodzina i działalność społeczna

     Praca wymaga poświęcenia dużej ilości czasu, ale staram się nie zaniedbywać mojej rodziny. Od 1984 roku jestem szczęśliwym mężem. Mieszkamy w Sokółce. Wspólnie wychowaliśmy trójkę dzieci, a dziś cieszymy się naszymi wnukami. Sport i kuchnia regionalna to moja pasja.

    W życiu kieruję się dewizą Świętego Jana Pawła II „Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu”, dlatego staram się angażować w życie społeczne w różnych instytucjach i stowarzyszeniach. Jestem Przewodniczącym Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe województwa polskiego, Członkiem Prezydium Ochotniczej Straży Pożarnej PR województwa podlaskiego, Członkiem Komisji Rewizyjnej w Stowarzyszeniu „Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński”, Prezesem Parafialnego oddziału Akcji Katolickiej w Sokółce. Aktywnie działam społecznie w Stowarzyszeniu Pomocy Polakom na Wschodzie „Rubież”.