Nowy Metropolita Białostocki

W sobotę 10 czerwca 2017 r., w białostockiej archikatedrze odbyły się uroczystości święceń  biskupich  i ingres nowego arcybiskupa metropolity białostockiego. Został nim ks. Tadeusz Wojda – dotychczas Podsekretarz Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Zastąpił on na tym stanowisku przechodzącego na emeryturę abp. Edwarda Ozorowskiego.

Mottem posługi biskupiej nowego arcybiskupa są słowa z ewangelii św. Marka: „Oportet praedicari Evangelium”, czyli „Aby była głoszona Ewangelia”.

Ingres rozpoczął się o godz. 11 w Archikatedrze Białostockiej. W uroczystościach udział wzięło 30 biskupów z całej Polski. Na ceremonię przybyło też około 30 współpracowników abp. Tadeusza Wojdy z Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Około 50-osobowa grupa przybyła z rodzinnej nowego Arcybiskupa, z parafii Brzeziny w diecezji kieleckiej. Na ingres przybyło także ponad 300 księży. Msza po części została odprawiona w języku łacińskim. Przed katedrą ustawiony został telebim, dzięki czemu mieszkańcy mogli uczestniczyć w uroczystościach.

Abp Tadeusz Wojda urodził się 29 stycznia 1957 r. w Kowali na Kielecczyźnie. Pochodzi z wielodzietnej rodziny. Jego młodszy brat jest księdzem w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni), zaś starsza siostra jest w Zgromadzeniu Sióstr Elżbietanek Cieszyńskich. Po studiach filozofii i teologii w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie k. Warszawy, a jednocześnie studiach z teologii fundamentalnej na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, w roku 1983 przyjął święcenia kapłańskie. W roku 1984 został skierowany na studia misjologii do Rzymu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. W roku 1990 rozpoczął pracę w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary i w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Od grudnia 2007 r. pełnił funkcję kierownika biura w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. W lipcu 2012 r. został mianowany przez papieża Benedykta XVI podsekretarzem tejże Kongregacji.

Herb nowego metropolity jest zbudowany na tarczy, zawiera złoty podwójny krzyż, który jest znakiem głoszenia Ewangelii, naśladowania Chrystusa i posługi apostolskiej.

Nie zabrakło także życzeń i gratulacji. Jednak ostatnie słowo należało do nowego arcybiskupa metropolity białostockiego, który podziękował mieszkańcom regionu:

– Na krótko przed przyjazdem do Białegostoku miałem okazję, żeby koncelebrować mszę świętą w kaplicy Santa Marta. Potem, po mszy świętej, Ojciec Święty powiedział mi te słowa: idź ze spokojem, tam ludzie są dobrzy, przyjmą cię z radością. W pierwszym dniu mojego pobytu na ziemi białostockiej zrozumiałem, że te słowa są prawdziwe, że lud jest tu naprawdę dobry, że ma miękkie serce i pragnie przyjąć swojego nowego pasterza i za to jestem ogromnie wdzięczny.

Po oficjalnych uroczystościach można było osobiście złożyć życzenia. Poseł Mieczysław Baszko na pamiątkę przekazał ramkę z mottem Świętego Jana Pawła II „miłość i służba nadaje sens naszemu życiu”, życzę aby Duch Święty umacniał w głoszeniu i czynieniu miłosierdzia, który otwiera na Boga i jego miłość.

Uroczystość trwała łącznie prawie 4 godziny,

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress