Musimy być strażnikami prawa.

Obowiązująca od 20 lat Konstytucja stoi na  straży prawa i wolności obywateli. Możemy różnić się poglądami ale wiem jedno, że Polska jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli. To Konstytucja  gwarantuje poszanowanie różnorodności, nie dyskryminuje innych. Można wyrażać własne poglądy oraz swobodnie się wypowiadać. Uchwalona została w okresie fascynacji liberalizmem gospodarczym ale podkreślała wagę  sprawiedliwości społecznej, dawała pełny dostęp do oświaty i ochrony zdrowia. Wybory proporcjonalne nie eliminowały  małych ugrupowań z życia politycznego a wręcz przeciwnie, poprzez różnorodność polityczną i gospodarczą w poglądach można było znaleźć swoje odzwierciedlenie w parlamencie. Obecnie te wszystkie założenie nie odpowiadają władzy rządzącej. Trójpodział władzy  jest czymś złym dla rządu. To dzięki Polskiemu Stronnictwu Ludowemu w Konstytucji znalazły się zapisy o sprawiedliwości społecznej, społecznej gospodarce rynkowej i gospodarstwach rodzinnych. Dziś krytykuje się ją, że jest postkomunistyczna  a wystarczy tylko zadbać  o to aby jej nie łamać  i aby jej zapisy były realizowane. Dlatego w obecnej rzeczywistości musimy znów walczyć o demokracje i prawo – o jej poszanowanie. Należy zwrócić również uwagę, że centralizacja zarządzania krajem  i ograniczenie roli samorządów jest łamaniem Konstytucji i dlatego nie możemy do tego dopuścić.