Mieczysław Skuteczny
hit wyborczy 2015
Mieczysław Skuteczny
hit wyborczy 2015

linia

Świeża krew
potrzebna od zaraz
Życzenia Wielkanocne
Wesołych świąt

linia

Wystąpienie Sejmowe
wystąpienie z 29 grudnia 2015 r.
Wystąpienie Sejmowe
wystąpienie z 13 stycznia 2016 r.

linia

Wystąpienie Sejmowe
wystąpienie z 14 stycznia 2016 r.
Wystąpienie Sejmowe
wystąpienie z 14 stycznia 2016 r.