List otwarty przedstawiający stanowisko Posła na Sejm RP Mieczysława Kazimierza Baszko, Członka Prezydium Ochotniczej Straży Pożarnej PR województwa podlaskiego w sprawie niepokojącej sytuacji dotyczącej Ochotniczych Straży Pożarnych

 

LIST OTWARTY

przedstawiający stanowisko  Posła na Sejm RP Mieczysława Kazimierza Baszko, Członka Prezydium Ochotniczej Straży Pożarnej PR województwa podlaskiego w sprawie niepokojącej sytuacji dotyczącej Ochotniczych Straży Pożarnych

 

Adresaci:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Komendant Główny PSP

Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP

Wojewoda Podlaski

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku

 

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” – te słowa stanowią motto, a za razem cel działania każdego Druha pełniącego służbę w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej. Druha, który aktywnie oddaje się sprawie niesienie pomocy innym, który zakładając swój granatowy mundur rusza na wezwanie, narażając nierzadko własne życie i zdrowie po to, aby czyjeś życie i zdrowie ocalić. Kiedy w grę wchodzi ratowanie bliźniego, przestaje mieć znaczenie wyznanie, kolor skóry, czy opcja polityczna. U podstaw takiego myślenia leżą wartości, pielęgnowane i przekazywane w środowisku Ochotniczej Straży Pożarnej od drugiej połowy XIX wieku. Wartości, którym nie obce są takie pojęcia jak altruizm, patriotyzm i honor. Wartości, dzięki którym Ochotnicy zrzeszeni pod sztandarem św. Floriana mogą się dzisiaj cieszyć najwyższym uznaniem społecznym.

Nastały jednak czasy, kiedy to my Ochotnicy bezinteresownie niosący wsparcie innym, sami zostaliśmy zmuszeni do tego, by o wsparcie prosić. Pełni obaw i niepokoju  o własną przyszłość apelujemy i prosimy o przywrócenie finansowania  Ochotniczej Straży Pożarnej na dotychczasowych zasadach. Centralizacja finansowania Związku sprawi, że podstawowe potrzeby strażaków przestaną być racjonalnie zaspakajane. To nie Komendant Główny PSP, tylko sami Ochotnicy wiedzą najlepiej jakiego wsparcia aktualnie potrzebują, jaki sprzęt jest im potrzebny, jakie mundury będą dla nich bezpieczne i jak podnosić swoje kwalifikacje,aby stać się jeszcze bardziej przydatnym w służbie potrzebującym. Odebranie środków finansowych przełoży się na mniej efektywne propagowanie zasad bezpieczeństwa pożarowego, niewystarczające akcje prewencyjne, ale co najważniejsze odbierze możliwość na zaszczepienie w młodych ludziach idei, która w przyszłości może zaowocować tym, że staną się oni dobrze przygotowanymi Ochotnikami. Dzisiaj możemy obserwować efekty ciężkiej, ale szczytnej pracy, która zaowocowała tym, że do Ochotniczej Straży Pożarnej garną się młodzi ludzie. Chętnie uczestniczą w zawodach pożarniczych, konkursach i warsztatach dotyczących bezpieczeństwa, grają w strażackich orkiestrach dętych. Nie pozwólmy aby jeden podpis zaprzepaścił lata ciężkiej pracy.

Raz jeszcze apelujemy i wyrażamy swój sprzeciw wobec niekorzystnych dla nas, a także naszych społeczności lokalnych działań, które w swojej perspektywie mogą stać się przyczyną upadku pięknej idei ochotniczej, która przetrwała zabory, wojnę i czasy komunistyczne. Legenda głosi, że św. Florian – nasz patron, zdołał ugasić płonącą wieś jednym wiadrem wody. W dzisiejszych czasach, bez należytego wsparcia Ochotnicza Straż Pożarna przy pomocy jednego wiadra wody, nie poradzi sobie z właściwym wykonywaniem obowiązków, na domiar złego proponowane zmiany mogą doprowadzić do tego, że o Strażakach Ochotnikach przyszłe pokolenia będą mogły usłyszeć jedynie w legendach.

Apeluje o zaprzestanie tych szkodliwych działań!

 

Ze strażackim pozdrowieniem

Poseł na Sejm RP

Mieczysław Kazimierz Baszko

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress