Biuro Poselskie w Sokółce

Biuro Poselskie Posła na Sejm
Mieczysława Kazimierza Baszko
ul. Grodzieńska 64
16-100 Sokółka
woj.podlaskie
nr tel: (85) 667 02 64