Category: Blog

Dworzec PKS NOVA

Dworzec PKS NOVA

Nowoczesny dworzec autobusowy będący sercem Białegostoku, a także całego województwa Podlaskiego został przekazany do użytku niespełna dwa lata temu. Do dyspozycji pasażerów jest przestronna hala z dużą ilością miejsc siedzących, przechowalnia bagaży, punkt gastronomiczny i salonik prasowy.

Nowo powstały budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt inwestycji to ponad 13 milionów, jednak województwo Podlaskie, nie wyłożyło na ten cel własnych środków. Jak to możliwe?

❗6️⃣❗Tego co się stało nie da się opisać słowami!

Opublikowany przez Mieczysław Kazimierz Baszko – Łączy nas Porozumienie Czwartek, 12 września 2019
Dodatkowe 14 mln zł dla szpitali.

Dodatkowe 14 mln zł dla szpitali.

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał do akceptacji Ministra Zdrowia i Ministra Finansów projekt zmiany w planie finansowym dotyczący podziału środków z dotacji przekazanej w 2018 roku Funduszowi z budżetu państwa. Najistotniejszym elementem planowanych zmian będzie przekazanie dodatkowej puli środków przede wszystkim na funkcjonowanie szpitali powiatowych. To już trzecia w tym roku transza pieniędzy przeznaczona na wzrost wyceny świadczeń – łączny wzrost ryczałtu dla podmiotów I i II stopnia zabezpieczenia w ramach sieci szpitali wyniesie 802 mln zł, tj. 9% w skali roku:

Oprócz szpitali o znaczeniu regionalnym, dodatkowe środki przeznaczone zostaną także na wzrost wyceny 34 świadczeń wysokospecjalistycznych, które realizowane są przede wszystkim w ośrodkach referencyjnych (szpitalach klinicznych i instytutach badawczych).

Projektowane zmiany będą miały pozytywny wpływ także na szpitale w województwie podlaskim. Obecnie w ramach sieci szpitali funkcjonuje tu 15 szpitali I poziomu zabezpieczenia oraz 2 szpitali II poziomu zabezpieczenia. Łączna kwota ryczałtu na rok 2019 wzrośnie dodatkowo o 14 mln zł. Szczegółowe informacje o podziale kwot na poszczególne podmioty znajdują się w załączniku.

O sposobie podziału dodatkowych środków decyduje każdorazowo dyrektor szpitala. Przekazane w ciągu roku kwoty mogą być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów podwyżek dla wszystkich grup zawodowych, z którymi zawarte zostały porozumienia płacowe, a także na wzrost kosztów wynikający ze zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne. Należy podkreślić, że dzięki działaniom Ministerstwa Zdrowia sytuacja kadrowa w systemie ochrony zdrowia uległa znaczącej poprawie – w ramach systemu pracuje o 20 tysięcy lekarzy więcej, niż w 2014 roku, a liczba pielęgniarek odbierających prawo wykonywania zawodu przekroczyła liczbę kończących studia, co świadczy o rosnącej liczbie powracających do zawodu. Działaniom tym towarzyszy istotne zwiększenie liczby miejsc na studiach lekarskich, co jeszcze przyczyni się do  poprawy sytuacji w kolejnych latach.

Tak istotne wzrosty są możliwe dzięki zwiększającym się  nakładom na system ochrony zdrowia. Od 2015 roku zwiększyły się one o 25 miliardów złotych w skali roku, a w 2024 roku wyniosą 6% PKB.

Poznajmy bliżej Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

Poznajmy bliżej Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Featured

Panie Pośle piękne miejsce, ładny dom i ładnie zagospodarowana działka i to wszystko na obrzeżach Sokółki.

Tak mieszkam, stare siedlisko z drewnianym domem, studnią, budynkami gospodarczymi,  to moje miejsce na ziemi i dla mojej rodziny. Jestem Posłem Rzeczpospolitej Polskiej,  w Sejmie pracuje w dwóch komisjach: Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Łączności z Polakami za Granicą to tak w  kilku słowach.

A kandydowanie, skąd ponowna decyzja?

Pragnę zapewnić, że mój start w wyborach nie jest celem samym w sobie. Obiecuję walczyć o sprawy Podlasia i ziemi sokólskiej na forum sejmowym. Mam nadzieję, że swoją postawą i działaniem utwierdzę Państwa w przekonaniu o słuszności zaangażowania się w kampanii po mojej stronie. Głęboko wierzę, że razem będziemy w stanie zmienić wizerunek regionu i polepszyć życie mieszkańców naszej małej Ojczyzny. 

Niektórzy mówią, że Pan ciągle „idzie w górę”. Jak Pan to robi?

To prawda, byłem nauczycielem i uczyłem w szkole, zawsze byłem związany ze sportem, potem zostałem  radnym miejskim Sokółki, następnie  radnym powiatu sokólskiego, potem  radnym sejmiku i   członkiem zarządu województwa następnie  wicemarszałkiem, a potem marszałkiem województwa podlaskiego, a teraz jestem posłem  na Sejm VIII kadencji i cały czas mieszkam i można powiedzieć pracuję w Sokółce.

Czy coś jeszcze?

Jeszcze dużo można by mówić, ale powiem tak, że w życiu kieruję się dewizą Świętego Jana Pawła II „Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu”, dlatego staram się angażować w życie społeczne w różnych instytucjach  i stowarzyszeniach. Jestem Przewodniczącym Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe województwa polskiego, Członkiem Prezydium Ochotniczej Straży Pożarnej  województwa podlaskiego, Członkiem Komisji Rewizyjnej w Stowarzyszeniu „Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński”, Prezesem Parafialnego oddziału Akcji Katolickiej w Sokółce. Aktywnie działam społecznie w Stowarzyszeniu Pomocy Polakom na Wschodzie „Rubież”  i od lat czynnie uczestniczę i wspieram Stowarzyszenie Św. Izydora Oracza.

Na czym Panu najbardziej zależy jako Posłowi i kandydatowi na Posła.

Bardzo mi zależy na efektywnej pracy i służbie na rzecz pomyślnych przemian w naszym województwie i w poszczególnych jego regionach. Sądzę, że możemy to osiągnąć,  jeśli dokonamy wspólnych ustaleń i uzgodnień w kilku podstawowych sprawach, związanych z zasadami naszej współpracy. Bo tak naprawdę  –  więcej zyskamy wzajemnie sobie pomagając niż ze sobą konkurując. To niby proste. Ale to co jest jasne i proste w teorii, najtrudniej daje się zastosować w życiu, jeśli nie poświęcimy temu należytej uwagi.

A tak bardziej konkretnie?

Nasza ziemia Podlaska i nasza ziemia  Sokólska powinna mieć posła ze swojej ziemi i zasługuje na to. Jako przykład podam rozpoczętą już  budowę wiaduktu w Sokółce w ciągu ulicy Kryńskiej. To dzięki wspólnej współpracy i to, że mamy swojego reprezentanta w Zarządzie Województwa Podlaskiego pomyślnie udało się rozpocząć budowę tak  długo oczekiwaną inwestycję.  

A potrzeby naszego regionu są ogromne, pamiętajmy, że jesteśmy krajem sąsiadującym z Białorusią, Ukrainą, Litwą i innymi krajami wschodnimi, nasze położenie jest strategiczne i powinniśmy to wykorzystać dla rozwoju naszego regionu który przełoży się na rozwój  kraju.

A najpilniejsze potrzeby jakie by Pan widział?

To przede wszystkim budowa drogi S19 tak zwanym starodrożem, wiadukt na ulicy Białostockiej no i oczywiście startując z list PiS do sejmu podpisuję się pod głównymi postulatami skupiającymi  się na pięciu aspektach: rodzinie, młodych, pracy, osobach starszych i słabych oraz na infrastrukturze. Każdy z tych punktów zakłada przeprowadzenie konkretnych planów. W ramach wspierania rodzin PiS zaproponował już jest wprowadzone od 1 lipca świadczenie 500 plus dla każdego dziecka. W sprawie dofinansowań socjalnych  przewidziana jest także stała pomoc dla emerytów. Emerytura Plus miałaby być wypłacona jako tzw. trzynasta emerytura w wysokości do 1100 złotych brutto.

Z pewnością, wie Pan o tym, że kandydując do wyborów parlamentarnych na Posła, będzie  Pan poddawany różnym oczekiwaniom, ocenom i opiniom wyborców  –  krótko mówiąc  –  egzaminom.  O efekty jakich egzaminów troszczy się Pan najbardziej i dlaczego?

Oczywiście, że jestem świadomy brania na siebie ogromej odpowiedzialności dotyczącej zarówno podejmowania wyzwań, jak też sprostania im poprzez właściwe decyzje i działania. Na szczęście jest we mnie chęć i potrzeba, aby jak najlepiej służyć swoją wiedzą, doświadczeniem oraz  zaangażowaniem wszystkim wyborcom. Chcę to podkreślić, że wszystkim wyborcom, a nie tylko tym, którzy zechcą na mnie zagłosować.

    Chcę służyć swą wiedzą, doświadczeniem i pomocą wszystkim wyborcom. Zapewniam, że jestem w stanie uszanować i zaakceptować także tych wyborców, którzy chcą oddać swój głos na innego kandydata. Mam nadzieję, że moja uczciwa i bezstronna pomoc wszystkim zjedna w przyszłości także i ich zaufanie do mnie. Bo zaufanie pracuje w dwie strony i jak każde dobro potrzebuje wzrostu. A obecnie moja wdzięczność jest przy tych, którzy już mi zaufali i przez to dają mi szansę, aby ich reprezentować. Oni też zobowiązują mnie do wypracowywania dobrych relacji ze wszystkimi osobami w naszym społeczeństwie.    

Polityka, praca działalność społeczna czy jeszcze jest coś?

Tak oczywiście to moja rodzina, dzieci, wnuki, ogród,  piwniczka pełna przetworów, znajomi, spotkania, rozmowy, razem z żoną Bogusławą  wspólnie wychowaliśmy trójkę dzieci, a dziś cieszymy się swoimi wnukami, no i jeszcze sport i kuchnia regionalna to jest to, co robię w wolnych chwilach.

A stres, jak sobie pan radzi ze stresem?

Różnie. Trzeba to przeżyć. Są sąsiedzi, znajomi, rodzina, wnuki –  trzeba to odreagować. Całe życie jest pajęczynową nicią tkane. O wszystko trzeba dbać, z pokorą podchodzić, głowy za wysoko nie nosić i modlić się o szczęśliwe jutro.Dziękuję za spotkanie. Ja również dziękuję i proszę o wsparcie i Wasz głos.

Polityka strachów

Polityka strachów

Ostatnie cztery lata, to czas, kiedy straszy się społeczeństwo PiSem, straszy się wojną ideologiczną, zacofaniem, wykluczeniem z Unii, wyobcowaniem. Wmawia się ludziom, że jesteśmy krajem chylącym się ku upadkowi. Zarzuca się rozdawnictwo, rozrzutność, niedbałość o finanse i stan Państwa. Samych polityków obozu rządzącego straszy się Trybunałem Stanu, więzieniem, wyrokami skazującymi. Straszy się rodaków Białorusią, Węgrami i nie wiadomo czym jeszcze.

Równolegle z kreowaniem takiej rzeczywistości szef opozycji, która samozwańczo okrzyknęła się totalną stwierdza, że aby wygrać nie wystarczy być „antyPISem” – trzeba mieć program! W takich okolicznościach przedstawiona zostaje Polakom „szóstka Schetyny”. Kilka pięknych haseł – Wolność i demokracja, wyższe pensje, służba zdrowia, program dla seniorów, edukacja, czyste powietrze i woda. Koncert życzeń…

To właśnie nikt inny tylko ta właśnie totalna opozycja trzymała wszystkich ciężko pracujących Polaków przez 8 lat swoich rządów w szachu zamrożonych pensji, nie dając podwyżek praktycznie żadnej grupie zawodowej, podwyższyła wiek emerytalny, utrzymywała fikcję zielonej wyspy……A w czasie kryzysu i afery taśmowej, zajadając się ośmiorniczkami, utrzymywała, że stoją za tym służby specjalne Rosji.

Posługując się sloganami typu – polityka senioralna, demokracja albo o zgrozo służba zdrowia – nie dając żadnego pomysłu, namiastki planu, przedsmaku założeń, niczego. Dlaczego? Okazało się, że powielanie sukcesu obozu rządzącego z kampanii z 2015 roku  – czyli rozmowami z Polakami próbują chaotycznie nadrobić stracony czas. Opowiadają o zdeptanych butach i wielogodzinnych rozmowach i tysiącach przejechanych kilometrów. Jakie są efekty?  Hasło  – wyższe pensje, wolność…. Powielanie programu zjednoczonej prawicy…… Za późno… 

 Tymczasem my wysłuchaliśmy już dawno – rozbudowaliśmy system socjalny, który ulepszamy, obniżyliśmy wiek emerytalny, uszczelniliśmy system podatkowy, wprowadziliśmy trzynastą emeryturę, reformę oświaty. Tak, trzeba powiedzieć, że to właśnie rozmowy i konsultacje społeczne,  narzekania na gimnazja, na ich niski pozom spowodował podjęcie trudnej decyzji o transformacji polskiej edukacji.

Mieczysław Kazimierz Baszko z Jarosławem Gowinem

Mamy najniższe bezrobocie i deficyt budżetowy od lat, wprowadziliśmy e-recepty, pakiet tanich leków dla seniorów. Polityka zdrowotna to nie hasło, to nie stwierdzenie-skrócimy kolejki! Jak? My już rozpoczęliśmy – zwiększamy limity na kierunkach lekarskich, zatrudniamy więcej pielęgniarek i położnych, stale zwiększamy nakłady na zdrowie. To proces, polepszenie sytuacji w służbie zdrowia musi potrwać, ale zaczęliśmy i mamy pomysł!

Nie jesteśmy zaściankiem Europy. Mamy wielki potencjał! Mamy cel i środki. Mamy społeczeństwo, które przez lata tłumione dostało wolność, mamy społeczeństwo, któremu pokazano, że można, że powinno się, że trzeba żyć lepiej. Pokazaliśmy, że prawo nie tworzy się latami albo wcale, że można sprawnie i dobrze przeprowadzać legislację i wcielać ją w życie, po to, aby ludzie zobaczyli, że można, że trzeba, że należy służyć i pracować na rzecz naszych wyborców, naszych rodaków, którzy są niezwykli, mądrzy, którzy umieją ocenić sytuację i z wiarą i nadzieją spoglądają w przyszłość. Mamy społeczeństwo, które nie boi się strachów wymyślanych przez opozycję!

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek

Lubię być z ludźmi, lubię z nimi rozmawiać, wyjaśniać swoje stanowisko, tłumaczyć, a przede wszystkim słuchać. Mój rozmówca to dla mnie inspiracja, kopalnia wiedzy i pomysłów. To odpowiedź na niemal wszystkie moje pytania. Obserwowanie ludzi, ich reakcji i zachowań to zajęcie, które niezmiennie pozwala mi wyciągać wnioski i rozwijać światopoglądy.

Uczestniczę w różnych przedsięwzięciach i spotkaniach, te które ostatnio zapadły mi mocno w pamięć związane były z imprezami, które organizowali lub w których uczestniczyli strażacy, a zwłaszcza ochotnicy straży pożarnej.

 Z Ochotniczą Strażą Pożarną jestem związany od zawsze. W 2009 odznaczony zostałem Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Jestem z niej dumny, odznaka przypomina mi o założeniach i celach powstania OSP, przypomina mi, że druhowie działają, aby bezinteresownie chronić życie, zdrowie i mienie przed pożarami i klęskami żywiołowymi.

Druhowie służą naszej Ojczyźnie, działając na rzecz ochrony środowiska. Propagują kulturę fizyczną i rozpowszechniają sport.  Edukują z dziedziny pożarnictwa i obronności. Dzisiaj możemy obserwować efekty ciężkiej, ale szczytnej pracy, która zaowocowała tym, że do Ochotniczej Straży Pożarnej garną się młodzi ludzie. Chętnie uczestniczą w zawodach pożarniczych, konkursach i warsztatach dotyczących bezpieczeństwa, grają w strażackich orkiestrach dętych .

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” – słowa, które są głównym mottem i stanowią najważniejszy cel działania każdego Druha pełniącego służbę w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej. Druha, który aktywnie oddaje się sprawie niesienie pomocy innym, który zakładając swój granatowy mundur rusza na wezwanie, narażając nierzadko własne życie i zdrowie po to, aby czyjeś życie i zdrowie ocalić. Kiedy w grę wchodzi ratowanie bliźniego, przestaje mieć znaczenie wyznanie, kolor skóry, czy opcja polityczna. OSP to najlepszy przykład na ciągłość bezinteresownego działania, to dowód na chęć solidarnej pracy na rzecz drugiego człowieka.

Spójrzmy na druhów, kierujmy się w życiu ich dewizą.  Chcę mocno wierzyć, że wiara w ideę OSP nie pójdzie na marne, że będzie służyć kolejnym pokoleniom młodych Polaków, którzy powielać będą sprawdzone wzorce. Powiem więcej – liczę, że swoista społecznikowska postawa druhów przeniesie się na wszystkie dziedziny naszego życia  pozostanie w tym komercyjnym, nastawionym tylko na konsumpcję świecie.