Category: Blog

Polityka strachów

Polityka strachów

Ostatnie cztery lata, to czas, kiedy straszy się społeczeństwo PiSem, straszy się wojną ideologiczną, zacofaniem, wykluczeniem z Unii, wyobcowaniem. Wmawia się ludziom, że jesteśmy krajem chylącym się ku upadkowi. Zarzuca się rozdawnictwo, rozrzutność, niedbałość o finanse i stan Państwa. Samych polityków obozu rządzącego straszy się Trybunałem Stanu, więzieniem, wyrokami skazującymi. Straszy się rodaków Białorusią, Węgrami i nie wiadomo czym jeszcze.

Równolegle z kreowaniem takiej rzeczywistości szef opozycji, która samozwańczo okrzyknęła się totalną stwierdza, że aby wygrać nie wystarczy być „antyPISem” – trzeba mieć program! W takich okolicznościach przedstawiona zostaje Polakom „szóstka Schetyny”. Kilka pięknych haseł – Wolność i demokracja, wyższe pensje, służba zdrowia, program dla seniorów, edukacja, czyste powietrze i woda. Koncert życzeń…

To właśnie nikt inny tylko ta właśnie totalna opozycja trzymała wszystkich ciężko pracujących Polaków przez 8 lat swoich rządów w szachu zamrożonych pensji, nie dając podwyżek praktycznie żadnej grupie zawodowej, podwyższyła wiek emerytalny, utrzymywała fikcję zielonej wyspy……A w czasie kryzysu i afery taśmowej, zajadając się ośmiorniczkami, utrzymywała, że stoją za tym służby specjalne Rosji.

Posługując się sloganami typu – polityka senioralna, demokracja albo o zgrozo służba zdrowia – nie dając żadnego pomysłu, namiastki planu, przedsmaku założeń, niczego. Dlaczego? Okazało się, że powielanie sukcesu obozu rządzącego z kampanii z 2015 roku  – czyli rozmowami z Polakami próbują chaotycznie nadrobić stracony czas. Opowiadają o zdeptanych butach i wielogodzinnych rozmowach i tysiącach przejechanych kilometrów. Jakie są efekty?  Hasło  – wyższe pensje, wolność…. Powielanie programu zjednoczonej prawicy…… Za późno… 

 Tymczasem my wysłuchaliśmy już dawno – rozbudowaliśmy system socjalny, który ulepszamy, obniżyliśmy wiek emerytalny, uszczelniliśmy system podatkowy, wprowadziliśmy trzynastą emeryturę, reformę oświaty. Tak, trzeba powiedzieć, że to właśnie rozmowy i konsultacje społeczne,  narzekania na gimnazja, na ich niski pozom spowodował podjęcie trudnej decyzji o transformacji polskiej edukacji.

Mieczysław Kazimierz Baszko z Jarosławem Gowinem

Mamy najniższe bezrobocie i deficyt budżetowy od lat, wprowadziliśmy e-recepty, pakiet tanich leków dla seniorów. Polityka zdrowotna to nie hasło, to nie stwierdzenie-skrócimy kolejki! Jak? My już rozpoczęliśmy – zwiększamy limity na kierunkach lekarskich, zatrudniamy więcej pielęgniarek i położnych, stale zwiększamy nakłady na zdrowie. To proces, polepszenie sytuacji w służbie zdrowia musi potrwać, ale zaczęliśmy i mamy pomysł!

Nie jesteśmy zaściankiem Europy. Mamy wielki potencjał! Mamy cel i środki. Mamy społeczeństwo, które przez lata tłumione dostało wolność, mamy społeczeństwo, któremu pokazano, że można, że powinno się, że trzeba żyć lepiej. Pokazaliśmy, że prawo nie tworzy się latami albo wcale, że można sprawnie i dobrze przeprowadzać legislację i wcielać ją w życie, po to, aby ludzie zobaczyli, że można, że trzeba, że należy służyć i pracować na rzecz naszych wyborców, naszych rodaków, którzy są niezwykli, mądrzy, którzy umieją ocenić sytuację i z wiarą i nadzieją spoglądają w przyszłość. Mamy społeczeństwo, które nie boi się strachów wymyślanych przez opozycję!

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek

Lubię być z ludźmi, lubię z nimi rozmawiać, wyjaśniać swoje stanowisko, tłumaczyć, a przede wszystkim słuchać. Mój rozmówca to dla mnie inspiracja, kopalnia wiedzy i pomysłów. To odpowiedź na niemal wszystkie moje pytania. Obserwowanie ludzi, ich reakcji i zachowań to zajęcie, które niezmiennie pozwala mi wyciągać wnioski i rozwijać światopoglądy.

Uczestniczę w różnych przedsięwzięciach i spotkaniach, te które ostatnio zapadły mi mocno w pamięć związane były z imprezami, które organizowali lub w których uczestniczyli strażacy, a zwłaszcza ochotnicy straży pożarnej.

 Z Ochotniczą Strażą Pożarną jestem związany od zawsze. W 2009 odznaczony zostałem Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Jestem z niej dumny, odznaka przypomina mi o założeniach i celach powstania OSP, przypomina mi, że druhowie działają, aby bezinteresownie chronić życie, zdrowie i mienie przed pożarami i klęskami żywiołowymi.

Druhowie służą naszej Ojczyźnie, działając na rzecz ochrony środowiska. Propagują kulturę fizyczną i rozpowszechniają sport.  Edukują z dziedziny pożarnictwa i obronności. Dzisiaj możemy obserwować efekty ciężkiej, ale szczytnej pracy, która zaowocowała tym, że do Ochotniczej Straży Pożarnej garną się młodzi ludzie. Chętnie uczestniczą w zawodach pożarniczych, konkursach i warsztatach dotyczących bezpieczeństwa, grają w strażackich orkiestrach dętych .

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” – słowa, które są głównym mottem i stanowią najważniejszy cel działania każdego Druha pełniącego służbę w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej. Druha, który aktywnie oddaje się sprawie niesienie pomocy innym, który zakładając swój granatowy mundur rusza na wezwanie, narażając nierzadko własne życie i zdrowie po to, aby czyjeś życie i zdrowie ocalić. Kiedy w grę wchodzi ratowanie bliźniego, przestaje mieć znaczenie wyznanie, kolor skóry, czy opcja polityczna. OSP to najlepszy przykład na ciągłość bezinteresownego działania, to dowód na chęć solidarnej pracy na rzecz drugiego człowieka.

Spójrzmy na druhów, kierujmy się w życiu ich dewizą.  Chcę mocno wierzyć, że wiara w ideę OSP nie pójdzie na marne, że będzie służyć kolejnym pokoleniom młodych Polaków, którzy powielać będą sprawdzone wzorce. Powiem więcej – liczę, że swoista społecznikowska postawa druhów przeniesie się na wszystkie dziedziny naszego życia  pozostanie w tym komercyjnym, nastawionym tylko na konsumpcję świecie.

Konkurs Wiedzy o Sejmie w Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie

Konkurs Wiedzy o Sejmie w Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie

26 czerwca 2019 r. w Liceum Społecznym im. Elizy Orzeszkowej przy PMS odbył się konkurs Wiedzy o Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

Tę uroczystość uświetnili swą obecnością Poseł na Sejm RP Mieczysław Baszko, Naczelnik Wydziału Komunikacji Wszechnicy Sejmowej Łucja Iwaniec, Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie Tomasz Jagodziński, Konsulowie RP w Grodnie Anna Pustuł i Andrzej Raczkowski oraz Prezes ZS „Polska Macierz Szkolna” Stanisław Sienkiewicz wraz z  Małżonką.

Istotą i przesłaniem tego konkursu było propagowanie i pogłębianie wiedzy wśród młodych Polaków na Białorusi na temat Sejmu, jego organów i funkcji. W przedsięwzięciu wzięło udział około 150 uczniów. Najpierw wysłuchali oni wykładu i prezentacji przygotowanej przez Wszechnicę Sejmową RP, a potem odpowiedzieli na pytania quizu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez polski parlament.

Konkurs Wiedzy o Sejmie już odbył się we Lwowie na Ukrainie, w Wilnie na Litwie oraz w naszym liceum na Białorusi z czego jesteśmy bardzo dumni!!!

Serdecznie dziękujemy Posłowi na Sejm RP Mieczysławowi Baszkowi oraz dyrekcji Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu za tak piękną możliwość uczestnictwa naszej młodzieży w konkursie.

Źródło: http://pmsgrodno.org/konkurs-wiedzy-o-sejmie-pod-honorowym-patronatem-marszalka-sejmu-rp-marka-kuchcinskiego-odbyl-sie-w-polskiej-macierzy-szkolnej-w-grodnie/

Kilka słów o partyjności…

Kilka słów o partyjności…

Polskie Stronnictwo Ludowe to partia, w której zaczynałem moją karierę polityczną. Nigdy temu nie zaprzeczałem. Zostałem wychowany w rodzinie dwuwyznaniowej. Dzieciństwo spędziłem na wsi. PSL był naturalnym wyborem, ta partia dwadzieścia kilka lat temu był partią, która idealnie współgrała z moimi przekonaniami.

Przyszedł jednak czas, kiedy zabrakło wspólnej przestrzeni. PSL ewoluował, a ja nie nadążyłem za tą rewolucją. Moje poglądy natomiast nie zrewolucjonizowały się. Niezmiennie jestem wierny być może przestarzałym ideałom, takim jak Bóg, praca, honor, Polska, tradycje. Moja polityka zawsze skręcała na Podlasie. Jestem wielkim fanem polityki regionalnej. Piastowanie przez mnie funkcji samorządowych, to okres szybkiego rozwoju Podlasia. Trzeba dbać o swoje małe ojczyzny, trzeba pielęgnować lokalne tradycje, zwyczaje, kulturę, smaki… Siła w regionalizmie i wspólnocie!

Moja poprzednia partia niebezpiecznie – dla mnie zaczęła poszukiwać różnych możliwości, połączeń….

Dziś zwłaszcza widać, że biorą pod uwagę różne możliwości, szukają sojuszników i teraz próbują ustawić kurs centrowo – prawicowy. Życzę wszystkim członkom i sympatykom PSL sukcesów i powodzenia!

Pierwsza w historii. Olimpiada o Sejmie RP odbyła się w Grodnie

Pierwsza w historii. Olimpiada o Sejmie RP odbyła się w Grodnie

W Grodnie odbył się pierwszy w historii konkurs o polskim parlamencie. Przygotowali go pracownicy Sejmu oraz nauczyciele Polskiej Macierzy Szkolnej. W imprezie wzięło udział 150 młodych Polaków z Białorusi. Najpierw wysłuchali oni wykładu i prezentacji przygotowanej przez Wydział Komunikacji Wszechnicy Sejmowej, by potem odpowiedzieć na pytania quizu.

Zdjęcie: Paulina Walisz/Biełsat

Takie inicjatywy są dla polskich uczniów z Białorusi bardzo ważne, podkreśla Helena Mieleż, dyrektorka Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie.

– Chcemy pokazać uczniom, że nauka to nie tylko podręczniki i lekcje, ale także konkursy, olimpiady i różne wycieczki. Mogą posłuchać prawdziwych nosicieli języka polskiego, nauczyć się nowych słów, wyrazów, poznać historię Polski. To jest dla nas bardzo ważne, bo w tym roku obchodzimy stulecie Polskiej Macierzy Szkolnej, stulecie odzyskania niepodległości, a także stulecie powstania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Inicjatorem olimpiady był poseł PiS Mieczysław Baszko, kierujący sejmową grupą ds. polsko-białoruskich. Parlamentarzysta podkreślał, że wiele go z młodymi grodnianami łączy – pochodzi z przygranicznej Sokółki i wychował się w rodzinie katolicko-prawosławnej.

– Konkurs wiedzy o Sejmie RP był już organizowany we Lwowie na Ukrainie i w Wilnie na Litwie. Postawiłem sobie za cel, by taki konkurs odbył się też na Białorusi. Padło na Polską Macierz Szkolną w Grodnie. Półgodzinna olimpiada pomoże zrozumieć, jak działa polski parlament, jak są uchwalane ustawy, jak są wdrażane. I to jest wiedza, która przyda się każdemu uczniowi w Europie. I widzę, że taką inicjatywę trzeba co roku w Grodnie powtarzać.

W projekcie wzięli udział uczestnicy letniej szkoły języka polskiego. Dyplomy i nagrody dla zwycięzców ufundował polski parlament. Patronat honorowy nad Olimpiadą Wiedzy o Sejmie RP objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Źródło: https://belsat.eu/pl/news/pierwsza-w-historii-olimpiada-o-sejmie-rp-odbyla-sie-w-grodnie-foto/